Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023

SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokakuu 2019 ja 2023

Kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) SAK:laista luottamushenkilöistä kertoo, että heidän työpaikallaan on pantu toimeen ilmastonmuutosta hillitseviä toimia viimeisten kahden vuoden aikana. Ilmastotoimia tekevien SAK:laisten työpaikkojen osuus on kasvanut nopeasti, sillä vuonna 2019 vastaava osuus oli 44 prosenttia.