Henkisen kuormituksen käsittely työpaikoilla

Luottamushenkilöpaneeli, helmikuu 2023

SAK selvitti, millainen valmius työnantajilla on ennaltaehkäistä, tunnistaa ja hoitaa työntekijöiden henkistä kuormitusta.  Kyselyyn vastasi yli tuhat SAK:laisten liittojen luottamusmiestä tai työsuojeluvastaavaa. Tulokset kertovat osaltaan, että työpaikoilla ei ole riittävästi osaamista eikä toimintamalleja henkisen kuormituksen käsittelemiseksi.