Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten sotapakolaisten vastaanottopalveluiden sääntelyn selkeyttäminen

SAK:n lausunto sisäministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Sisäministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/18750/2022-SM-11

SAK kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita selkeyttää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten sotapakolaisten vastaanottopalveluiden sääntelyä. Muutos tarkoittaisi vastaanottokeskuksien palvelujen lakkaamista tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saaville on myönnetty kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, joka oikeuttaa vakinaiseen asumiseen perustuviin, vastaanottopalveluiden kanssa päällekkäisiin palveluihin.

Voimassa olevassa vastaanottolaissa ei säädetä vastaanottopalveluiden päättymisestä tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan ja oikeuden vakinaiseen asumiseen perustuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Hallituksen esitys on siksi hyvin perusteltu ja helpottaa myös viranomaisten työtä ja tulkintaa.

Mahdollisuus vastaanottopalveluiden saamiseen kohtuullisen ajan kotikuntaoikeuden saamisen jälkeen on myös hyvin perusteltu, koska se helpottaisi siirtymävaihetta ja edesauttaisi kotoutumista.

SAK pitää ehdotettua lakimuutosta erittäin tärkeänä, koska se osaltaan selkeyttäisi ja nopeuttaa ukrainalaisten sotapakolaisten pääsyä kotoutumista edistävien palveluiden piiriin. Kotikuntaoikeuden myöntäminen varhaisessa vaiheessa edistäisi heidän kotoutumistaan ja yhteiskuntaan kiinnittymistään.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry