Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/34352/2021

SAK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Posiva Oy:n ydinjätteen loppusijoituslaitos on ensimmäinen laatuaan maailmalla. Ydinvoima on energian hinnan, ilmastonmuutoksen torjumisen ja energiaturvallisuuden näkökulmasta erinomainen energiantuotantomuoto. Ydinvoima vaatii aina ympäröivältä yhteiskunnalta lunastetun ”sosiaalisen käyttöluvan” toimiakseen. Se on mahdollista saada, kun ala osoittaa kykenevänsä huolehtimaan toimintansa seurauksista sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

SAK näkee erittäin positiivisena sen, että Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka ottaa käyttöön ydinjätteen (käytetyn polttoaineen) loppusijoituslaitoksen. Se saattaa osaltaan helpottaa myös kansainvälisesti käytyä debattia siitä, onko ydinvoima kestävä energiantuotantomuoto ja helpottaako sen käyttö ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

SAK kannattaa käyttöluvan myöntämistä Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry