Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto oikeusministeriölle.
05.09. 14:46

Oikeusministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 22.8.2023
VN/21468/2023

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kannattaa lausuntopyynnön kohteena olevaa esitystä hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta. Esityksessä on huomioitu velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyys säilyttämällä suojaosuus korotetulla 2023 tasolla ja ottamalla käyttöön vuosittainen indeksitarkistus.

Esityksen taustaa kuvaavassa osiossa on todettu, että ”velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä huolehditaan säilyttämällä ulosoton suojaosuus nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty”. SAK lausuu, että suojaosuuden jatkon osalta tulevina vuosina jää kuitenkin auki ko. kirjauksen pohjalta mahdollisten jatkotoimien ajankohta ja niiden tarkoitus. SAK lausuu tältä osin, että SAK ry Suomen suurimpana työntekijöitä edustavana työmarkkinakeskusjärjestönä haluaa osallistua myös mahdollisten jatkotoimien valmisteluun. Nyt säädettävällä suojaosuudella on merkittävä osuus erityisesti pienipalkkaisten velallisten selviytymisen osalta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry