Lausunto vuoden 2024 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista

SAK:n lausunto Verohallinnolle
13.10. 12:52

Verohallinto

VH/4555/00.01.00/2023 

Verohallinto esittää, että vuoden 2024 ennakkoperinnässä korotetaan vuoden 2022 lopullisesta verotuksesta saatuja palkkatietoja 8,5 prosentilla. Jos uusin tieto henkilön palkkatulosta on vuoden 2023 ennakkoperinnän muutoslaskennoista, sitä ehdotetaan korotettavaksi 4,5 prosentilla.

Valtiovarainministeriön syksyn 2023 taloudellisen katsauksen mukaan tänä vuonna keskiansiot nousevat 4,9 prosenttia ja ensi vuonna 3,7 prosenttia eli yhteensä kahden vuoden aikana 8,6 prosenttia. Valtiovarainministeriön keskiansioennusteessa on mukana kaikki palkansaajat, kun taas ansiotasoindeksissä on mukana vain kokoaikaiset palkansaajat. Lisäksi keskiansioiden kehitysarvioon vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokset.

Ansiotasoindeksi kuvaa säännöllistä työaikaa tekevien palkansaajien ansioiden kehitystä ilman ylityökorvauksia. Valtiovarainministeriö arvioi ansiotasoindeksin kohoavan kuluvana vuonna 4,3 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia, yhteensä 7,8 prosenttia. Ansiotasoindeksin arvioitu kehitys on suhteellisen lähellä keskiansioiden kehitystä. SAK pitää Verohallinnon esittämiä palkkatietojen korotusprosentteja sopivina.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry