Lausunto vapaan sivistystyön kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
www.lausuntopalvelu.fi

OPH-4158-2023

Opetushallitus on valmistellut luonnoksen perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteista ja arviointikriteereistä. Esitys kytkeytyy opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistustyön toteutukseen. Osaamismerkkien tavoitteena on kehittää aikuisten perustaitoja ja niiden tunnistamista. Toteuttavana tahona on vapaa sivistystyö.

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Digitaaliset taidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. SAK pitää hyvänä, että teknisten valmiuksien ohella kokonaisuudessa huomioidaan myös vastuulliset toimintavavat, turvallisuus sekä hyvinvointi ja lähdekriittisyys.

Kestävyysosaaminen-osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sopivat laajuudeltaan ja sisällöltään perustaitotasolle. SAK pitää myönteisenä, että kestävyysosaamiseen on nostettu ympäristö-, luonto- ja kiertotalous kokonaisuuksien ohella myös yhteisössä toimimisen osaaminen ja kansalaisyhteiskunnassa toimiminen.

Vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. Kokonaisuus vastaa tasoltaan ja sisällöiltään perustaitotasoa. Omaan toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen ja vahvistamisen ohella kokonaisuus antaa tarvittavia valmiuksia toimia työyhteisössä vastuullisella ja turvallisella tavalla.

Oppimisen taidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. Se vahvistaa oppimisen taitoja ja antaa valmiuksia suunnitella oman osaamisen kehittämistä.

Numero- ja taloustaidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. SAK pitää etenkin ehdotuksia oman talouden hallintaan ja palkkaan liittyviksi kokonaisuuksiksi onnistuneina.

Tekstitaidot-osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Kokonaisuus on kannatettava. Osaamismerkkien sisällöt antavat perusvalmiudet toimia ja ilmaista itseään erilaisissa teksti- ja tietoympäristöissä ja tukee monilukutaidon valmiuksia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry