Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konsernivähennyksestä

SAK:n lausunto Verohallinnolle
05.03. 12:59

Verohallinto

VH/761/00.01.00/2021

SAK pitää luonnosta Verohallinnon ohjeeksi Konsernivähennyksestä selkeänä ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.

Yksittäisenä huomiona nostettakoon esiin, että termejä osakeyhtiö ja yhtiö käytetään osassa ohjeluonnoksen kohtia päällekkäin. Tämän myötä lukijalle ei ole aina täysin selvää, mihin yhtiömuotoon ohjeessa viitataan. Tarkennuksen vuoksi ohjeluonnoksen termistö tulisi käydä läpi, jotta epäselvyyksiä tai päällekkäisyyksiä ei pääse syntymään.

SAK:lla ei ole ohjeluonnoksesta lausuttavaa muilta osin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry