Ehdotus asetusmuutokseksi koskien varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuovia opintoja

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
10.12.2018 09:57

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

SAK pitää hyvänä yleistä pyrkimystä joustavoittaa kelpoisuuksien saamista lastenhoitajan tehtävään ja siten helpottaa rekrytoitumista alalle sekä mahdollistaa alalla jo olevien ammattilaisten urapolkuja.

Osaamisen täydentäminen tutkinnon osia hyödyntämällä ja sitä kautta pätevyyden saaminen on ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista ja sitä pitää pystyä hyödyntämään täysimääräisesti.

Asetuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin vanhempia sosiaali- ja terveysalan tutkintoja, jotka ovat kuitenkin siirtymäsäännöksen piirissä. SAK pitää tärkeänä, että näiden tutkintojen suorittaneiden osaaminen huomioidaan, vaikka he eivät olisi työskennelleet viimeisen viiden vuoden aikana alalla. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen pitää olla toimivia ja mahdollinen puuttuva osaaminen pitää olla täydennettävissä joustavasti reformin hengen mukaisesti.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry