Työntekijän ääni alustataloudessa

Mahdollisuuksien aika -hankkeen PowerPoint-esitys
Uber eats -ruokalähetti IWGB-liiton mielenosoituksessa Lontoossa 27.9.2017. Kuva: Riitta Juntunen / SAK

Alustataloudessa työskentelevien työsuhdeturvassa ja toimeentulossa on huomattavia puutteita. Suuri osa Suomessa työskentelevistä alustatyöntekijöistä jää kokonaan työsuhteen tuoman turvan ulkopuolelle. 

Alustatalous on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen toinen teema vuonna 2017. Teemaa koskevaa selvitystyötä on ohjannut tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen. Tämä PowerPoint-esitys esitettiin SAK:n edustajistolle 23.11.2017.