Jatkuvasta oppimisesta totta

SAK, Google Suomi ja Demos Helsinki ovat linjanneet neljä toimenpide-ehdotusta jatkuvan oppimisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Organisaatiot ryhtyvät edistämään ehdotuksia ja kutsuvat nyt mukaan muita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Digitaalisten perustaitojen kasvattaminen edellyttää, että suomalaisista työpaikoista tulee digioppimisen paikkoja.