Tarvainen Terhi

Henkilöstösuunnittelija
Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Hallinto
Puh.
terhi.tarvainen@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Työskentelen SAK:n hallinto-osastolla henkilöstösuunnittelijana.