Sainio Kirsi

Puheenjohtajan ja hallinnon sihteeri
Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Puheenjohtajan kanslia
Puh.
kirsi.sainio@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Toimin puheenjohtajan ja hallinnon (työvaliokunta, johtoryhmä, hallitus ja edustajisto) sihteerinä.