Sainio Kirsi

Puheenjohtajan ja hallinnon sihteeri
Puheenjohtajan ja hallinnon sihteeri Kirsi Sainio
Puheenjohtajan kanslia
Puh.
kirsi.sainio@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Toimin puheenjohtajan ja hallinnon (työvaliokunta, johtoryhmä, hallitus ja edustajisto) sihteerinä.