Pentti Helena

Ekonomisti
SAk:n ekonomisti Helena Pentti
Kasvu ja vaikuttaminen
Puh.
helena.pentti@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Työhöni kuuluu veropolitiikan valmistelua ja taloudellisia vaikutusarvioita. Hoidan myös palkkatilastoja koskevaa sopimusyhteistyötä.