Överenskommelse inom EU: Utstationerade arbetstagare ska få samma lön som alla andra i det land där de arbetar

Arbetstagare som är utstationerade i ett EU-land ska i fortsättningen få samma lön som alla andra arbetstagare som har samma jobb i det landet. Det kom EU-parlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet överens om natten till torsdagen.
01.03.2018 18:05
LÖNTAGAREN
Foto: Sébastien Bertrand / Creative Commons (CC BY 2.0)

Överenskommelsen är en mycket god nyhet för ett mer rättvist Europa. Det anser Aleksi Kuusisto som är direktör för löntagarnas EU-representation FinUnions.

– Det blir svårare att utnyttja billig arbetskraft. Det här är en sak också facket i Finland har velat.

Med utstationerade arbetstagare avser man personer som sänds till ett annat EU-land för att arbeta.

Beslutet påverkar inte de arbetstagare som är utstationerade i Finland särskilt mycket, för arbetsgivarna har redan tidigare varit skyldiga att betala kollektivavtalsenlig lön åt dem. I många andra länder har situationen ändå varit sämre.

Redan för tre år sedan slog Europeiska unionens domstol fast att företag som kommer till Finland från andra EU-länder måste följa lönebestämmelserna i de allmänt bindande finländska kollektivavtalen.

I ett avseende förbättras ändå villkoren för de utländska arbetstagare som är utstationerade i Finland, påpekar Aleksi Kuusisto. De ska i fortsättningen också få ersättning för sina rese-, inkvarterings- och måltidskostnader.

– Det betyder att alla som till exempel arbetar på en byggarbetsplats i Finland inte bara ska få samma lön, utan också samma ersättningar oavsett nationalitet, säger Aleksi Kuusisto i ett pressmeddelande från FinUnions (på finska)

Förhandlingsresultatet som de tre EU-institutionerna nu nådde ska ännu godkännas av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. EU-ländernas arbetsministrar har redan tidigare enats i frågan.

– Nu måste också Finlands regering ställa sig bakom avtalet, så att det nya direktivet kan träda i kraft, betonar Aleksi Kuusisto från FinUnions.

FinUnions är den gemensamma EU-representationen för fackcentralerna FFC och STTK samt de Akavaförbund som hör till förhandlingsorganisationen De högre tjänstemännen YTN.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.