FFC:s ordförande Jarkko Eloranta valdes till vice ordförande för Europafacket ETUC

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta blev i fredags vald till vice ordförande för Europafacket ETUC:s styrelse. Valet gjordes vid ETUC:s kongress i Berlin.
29.05.2023 14:44
FFC
Jarkko Eloranta talade på Europafacket ETUC:s kongress i Berlin. Foto: ETUC

– Jag är mycket glad över att ha blivit vald till Europafackets presidium. De senaste sju åren har jag suttit i ETUC:s styrelse och arbetsutskott och nu kan jag fortsätta det värdefulla och givande europeiska intressebevakningsarbetet från en utsiktsplats i egenskap av vice ordförande, säger Eloranta.

Enligt Jarkko Eloranta har arbetet med att bygga ett socialt och arbetstagarvänligt Europa framskridit väl under Europeiska kommissionens pågående mandatperiod. Under perioden har man bland annat åstadkommit ett direktiv om minimilöner, som också stärker kollektivavtalens roll, samt ett direktiv om insyn i lönesättningen. Regleringen av plattformsarbete är en annan fråga som man just nu bereder inom Europeiska unionen.

– Europafacket har spelat en betydande roll i alla dessa reformer och den rollen måste organisationen ha också i framtiden. Den europeiska lagstiftningens betydelse för de finländska löntagarna ökar när arbetet med att utveckla arbetslagstiftningen i Finland verkar stöta på motstånd från arbetsgivarna och motvilja från den högerregering som håller på att ta form.

Ester Lynch fortsätter som generalsekreterare för ETUC

ETUC:s kongress utsåg Ester Lynch från Irland till generalsekreterare för organisationen. Lynch tillträdde på posten redan i december 2022 genom ett beslut av ETUC:s styrelse. Claes-Mikael Ståhl från Sverige fortsätter som biträdande generalsekreterare, medan Isabelle Schömann från Frankrike valdes till den andra posten som biträdande generalsekreterare.

Till ordförande för ETUC:s styrelse valde kongressen Wolfgang Katzian, som är ordförande för den österrikiska fackliga centralorganisationen ÖGB.

Alla utnämningar som ETUC:s kongress gjorde under fredagen finns på kongressens webbplats (på engelska).

Europafacket ETUC grundades för 50 år sedan och representerar 93 fackliga centralorganisationer i 41 europeiska länder. De här organisationerna har sammanlagt cirka 45 miljoner medlemmar. Till ETUC hör också tio branschspecifika europeiska fackliga organisationer. Från Finland är alla tre fackliga centralorganisationer – FFC, Akava och STTK – medlemmar i ETUC.

ETUC är en samarbetsorganisation för sina medlemmar och en intressebevakare och företrädare för de europeiska löntagarna på EU-nivå gentemot EU:s institutioner. Medlemsorganisationerna har också gett ETUC mandat att förhandla om europeiska arbetsmarknadsavtal i enlighet med EU-fördragen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.