Nina Koivumäki är huvudförtroendeman vid ett bemanningsföretag – "Medlemskap i ett fackförbund är en stor trygghet för hyrda arbetstagare"

Nina Koivumäkis arbetsdag inleds ofta redan klockan 6.30, när hennes telefon ringer och någon av arbetstagarna frågar huvudförtroendemannen om råd. Det som gör Koivumäkis uppdrag speciellt är att hon representerar bemanningsanställda inom byggbranschen.
24.02. 10:54
LÖNTAGAREN
Det är viktigt att den som fungerar som representant för arbetstagarna vågar säga sin åsikt och ingripa i problem, påpekar huvudförtroendemannen Nina Koivumäki.

Nina Koivumäkis arbetsgivare är den globala koncernen Adecco, som är verksam inom benamningsbranschen. Till koncernen hör företaget Sihti, som har sitt säte i Tammerfors och förmedlar arbetstagare till bland annat byggen. Koivumäki har jobbat vid företaget i elva år och numera är hon huvudförtroendeman på heltid. Därtill har Adecco en riksomfattande arbetarskyddsfullmäktig som representerar alla branscher, samt en regional arbetarskyddsfullmäktig inom byggbranschen.

– Det var i tiderna mitt eget val att börja jobba som hyrd arbetstagare, berättar Nina Koivumäki.

Koivumäki representerar ungefär 1200 arbetstagare, och under högsäsong nästan 2000 arbetstagare. Hon är aktiv inom Byggnadsförbundet och anser att det är viktigt att synliggöra de bemanningsanställdas situation. 

– Jag hoppas att fackförbunden och hela fackföreningsrörelsen ska fästa större uppmärksamhet vid de hyrda arbetstagarnas situation. Men visst har det skett framsteg under de senaste åren.

Antalet hyrda arbetstagare har ökat, även om antalet fortfarande är litet jämfört med antalet fast anställda. Å andra sidan finns det numera till exempel inom byggbranschen företag som endast har någon enstaka anställd tjänsteman, medan alla arbetstagare är inhyrda eller jobbar för underleverantörer. 

Anställd för allt från några dagar till något år

Majoriteten av de arbetstagare som Sihti hyr ut till byggen är unga eller personer som har bytt bransch. Enligt Nina Koivumäki är det många som tänker att de bara ska jobba en kort tid för ett bemanningsföretag, men sedan drar det ut på tiden.

– Därför är det många som inte organiserar sig. Medlemskap i ett fackförbund ger ändå en stor trygghet för hyrda arbetstagare. Jag frågar alltid de nya arbetstagarna vem som sköter deras ärenden om de får problem på arbetsplatsen. Det är just i det här avseendet det hjälper att höra till ett fackförbund.

Längden på uppdragen för de arbetstagare som Sihti hyr ut kan vara allt från några dagar till något år. Under en och samma vecka kan arbetstagaren ha uppdrag vid flera olika företag.

– Vårt mål är att alltid hitta nytt jobb åt de arbetstagare som finns på vår lönelista, så att det inte ska bli något avbrott i utkomsten. Det är viktigt för oss att arbetstagarna är nöjda, säger Tuija Ivalo som är servicedirektör på Adecco.

Hyrarbetstagarnas arbetskontrakt görs alltid upp på viss tid, enligt användarföretagets behov och beställning. Om man inte hittar ett nytt uppdrag åt arbetstagaren, kan anställningen avslutas. 

Viktigt med samarbete mellan förtroendevalda

Hyrarbetstagarna är anställda av bemanningsföretaget, men de jobbar vid de användarföretag som hyr in dem. Det här gör Nina Koivumäkis uppdrag som förtroendeman mer komplicerat.

– Det skulle inte lyckas utan ett tätt samarbete med de förtroendevalda vid företagen som hyr in personal. Lyckligtvis fungerar det här bra. Jag kan vara i kontakt med de förtroendevalda vid användarföretagen och vi träffas regelbundet. Ibland kontaktar de också mig om arbetstagare som har hyrts in från Sihti har problem på deras arbetsplats.

Nina Koivumäki anser att det är rätt ovanligt med regelrätta tvister. Däremot är det beklagligt att inhyrda arbetstagare behandlas sämre än den ordinarie personalen på en del arbetsplatser.

– I värsta fall kan vissa byggen ha skilda sociala utrymmen för den egna personalen, underleverantörernas personal och de bemanningsanställda. Ibland stöter man också på att folk tycker att de inhyrda arbetstagarna stjäl de ordinarie arbetstagarnas jobb.

I vissa kollektivavtal har man avtalat om spelregler för användningen av inhyrda arbetstagare, till exempel att de ska användas för att utjämna arbetsbördan vid ordertoppar eller under högsäsong. Koivumäki anser ändå att "verkligheten" är mer komplicerad. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt många ordinarie arbetstagare eller för att jobben är projektbetonade.

Betonar arbetarskyddets betydelse

Inom byggbranschen är risken för olycksfall relativt stor. Nina Koivumäki påpekar att det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid arbetarskyddet.

– Jag har själv jobbat på byggen och vet att olyckor lätt kan hända. Därför är det viktigt att arbetstagarna får en ordentlig introduktion i arbetet innan de börjar jobba.

Nina Koivumäki bekantar sig med farorna på ett virtuellt bygge. Joonas Vuorinen handleder.

Servicedirektören Tuija Ivalo betonar att Adecco förhåller sig allvarligt till frågor som handlar om arbetshälsa och välmående, och hon säger att företaget satsar mycket på arbetarskyddet.

– Vi besöker alltid arbetsplatsen innan vi förmedlar arbetstagare till ett företag, och då kräver vi också att få se arbetsplatsutredningen. Dessutom förutsätter vi att alla arbetstagare får en introduktion som specifik för varje bygge, berättar Ivalo.

Tuija Ivalo och Nina Koivumäki gläds också över att företaget nyligen har tagit i bruk en introduktion i arbetssäkerhet som utnyttjar virtuell verklighet. Där får arbetstagaren ta sig fram på ett virtuellt bygge och samtidigt gå igenom de vanligaste riskerna. Utbildningen ges alltid innan företaget gör upp ett arbetsavtal med arbetstagaren.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.