Också personer med atypiska anställningar måste få tillgång till företagshälsovård – FFC:s sakkunnigläkare svarar på tre frågor om företagshälsovården

Fackcentralen FFC:s sakkunnigläkare Riitta Työläjärvi betonar att alla som jobbar borde få tillgång till tjänsterna inom företagshälsovården. Työläjärvi svarar på tre frågor om hur företagshälsovården kunde utvecklas.
13.03.2023 14:03
LÖNTAGAREN
Det är viktigt att också snuttjobbare omfattas av företagshälsovården. Foto. iStock

1. Gäller inte företagshälsovården alla arbetstagare? 

– Utanför företagshälsovården lämnas arbetstagare med atypiska anställningar. Så kan det gå till exempel om arbetet är av tillfällig karaktär eller om arbetet utförs i gråzonen mellan att vara företagare och löntagare. Men också i den här gruppen finns det arbetstagare som har arbetsuppgifter som medför särskild risk för sjukdom. Därför är det viktigt att företagshälsovården når dem.

2. Hur kan man rätta till situationen?

Riitta Työläjärvi som är sakkunnigläkare på FFC.

– FFC har föreslagit att också snuttjobbare regelbundet ska få genomgå hälsoundersökningar. I Kanta-arkivet, alltså det elektroniska patientdatasystemet, kunde man inrätta en separat plats med uppgifter om vilka hälsoundersökningar en arbetstagare har genomgått och om personen till exempel har exponerats för hälsorisker i sitt jobb. Då skulle det vara lätt för arbetstagaren att hitta sina egna uppgifter och hen kunde per textmeddelande få en påminnelse om att boka tid till hälsoundersökning.

3. Vad mer borde man fästa uppmärksamhet vid när det gäller företagshälsovården?

– Företagshälsovården är en partner som det lönar sig att ta med när man utvecklar arbetsplatsen. När man satsar på att arbetstagarna ska må bra, så minskar kostnaderna för sjukdom och arbetsoförmåga.

– I dag måste man fästa särskild uppmärksamhet vid att stötta arbetstagarnas psykiska hälsa, eftersom det blir allt vanligare med sjukledighet och arbetsoförmåga på grund av psykisk ohälsa. Den här utvecklingen måste vi stoppa.

I FFC:s mål för nästa valperiod kan du läsa mer om hur FFC vill utveckla arbetshälsan och företagshälsovården.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.