FFC-utredning: Förtroende är nyckeln till innovationer och tillväxt för företagen

En viktig del av framgångsreceptet för arbetsplatser inom FFC:s branscher är konkreta metoder som gör att arbetstagare och arbetsgivare kan bygga upp ett ömsesidigt förtroende som behövs för att skapa tillväxt.
28.09.2023 07:18
FFC
Foto: iStock

Ari-Matti Näätanen är forskningsexpert på fackcentralen FFC och han anser att det är konstigt att regeringen vill hjälpa företagen att göra innovationer och uppnå tillväxt genom att göra det lättare att säga upp arbetstagare.

– Vår undersökning visar att de företag som är verksamma inom FFC:s branscher och som under de senaste två åren har vuxit och/eller gjort nya innovationer har fattat helt motsatt personalpolitiska beslut, konstaterar Näätänen.

Ari-Matti Näätanen är forskningsexpert på FFC.

Särskilt synligt var sambandet mellan förtroende och framgång för arbetsplatsen. Om det finns förtroende upplever arbetstagarna att de är en del av en helheten och då bidrar de inte bara med sin arbetsinsats, utan också med hela sin förmåga att observera och skapa nytt.

Undersökningen visar också att det finns tre konkreta saker som är typiska för de arbetsplatser där man utvecklar fler produkter och tjänster än andra. Den första är att arbetstagarna får delta i utbildning på arbetstid.

– Genom utbildningen signalerar arbetsgivaren åt arbetstagarna att deras kunnande uppskattas. Kunnande effektiverar verksamheten, men satsningar på arbetstagarna ger också mod att framföra egna synpunkter på hur arbetet eller företaget kan utvecklas.

Det andra typiska draget är att innovativa och växande företag har en förtroendeman som personalen har utsett.

– Det här märks speciellt bra i arbetarbranscherna. Där behövs det ofta någon som kan beskriva för ledningen vad arbetstagarnas utvecklingsförslag eller idéer innebär. Förtroendemännen har goda möjligheter att föra dialog i båda riktningarna.

För det tredje lyckas man klart bättre med att utveckla produkter och tjänster om ledningen förhåller sig uppmuntrande till att arbetstagarna utvecklar arbetssätten. Om ledningen inte uppmärksammar arbetstagarnas förbättringsförslag, uppnår man inte resultat i form av nya produkter och tjänster.

– Företagen har många olika sätt att samla in utvecklingsidéer och belöna dem som kommer med initiativen. Det viktigaste är att arbetstagarna upplever att det är värdefullt att de vill komma med idéer, även om själva idén kanske inte leder till förändringar just då. Följande idé kan vara den som hjälper företaget att ta verksamheten till en ny nivå.

Näätänen är bekymrad över att svaren visar att ungefär 200 000 arbetstagare i FFC:s branscher har jobb där arbetsgivaren inte alls litar på dem eller endast litar på dem i liten utsträckning.

– De förändringar som regeringen vill driva igenom löser följderna men inte orsakerna. Det skulle vara viktigare att utveckla verktyg som arbetsplatserna kan använda sig av för att lösa problemen, säger Ari-Matti Näätänen.

Undersökningen (på finska) bygger på FFC:s forskningsmaterial om arbetslivet (Työelämätutkimus2023), som samlades in 12.3–18.5.2023. Materialet är representativt för de arbetande medlemmarna i FFC:s branscher beträffande ålder, kön och fackförbund.

Läs mer om de viktigaste resultaten från undersökningen (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.