Jarkko Eloranta: Vi står i första ledet också i framtidens arbetsliv

Ordförande Jarkko Eloranta uttryckte vid FFC:s representantskap sin oro över försöken att göra arbetsmarknaden till ett politiskt redskap på bekostnad av det verkliga, långsiktiga utvecklingsarbetet. Sipiläs regering utpekas som den skyldiga, men enligt Eloranta är det någon annan som är upphov till utvecklingen.
22.11.2018 10:42
FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta på representantskapsmötet i Helsingfors. Foto: Patrik Lindström / FFC

– Arbetsmarknaden har politiserats. Det är inte FFC eller den finländska fackföreningsrörelsen som har gjort det här valet. Det valet gjorde Finlands näringsliv EK när de drog sig ur avtalandet om anställningsvillkor. Och det beslutet återspeglas i mer än bara kollektivavtalen. I vilka alla frågor det avspeglas, och på vilket sätt, det vet vi inte ännu.

Eloranta betonade att även om de inkomstpolitiska helhetsuppgörelsernas och breda arbetsmarknadsavtalens tid skulle vara förbi, så kommer inte facket att sätta sig på läktaren utan man fortsätter sitt arbete. Behovet av facket har inte försvunnit någonstans.

Som ett exempel lyfter Eloranta fram arbetslöshetsskyddet och tjänsterna för de arbetslösa. FFC vill delta i utvecklingsarbetet som en sakkunnig och stark röst för arbetstagarna.

– FFC:s målsättning är att göra arbetslöshetsskyddet till ett enkelt och flexibelt stöd som vid behov också kompletterar utkomsten för dem som ströjobbar. Effektiva tjänster stöder de arbetslösa när de söker jobb och när de skaffar sig en ny utbildning, samt hjälper dem att upprätthålla sin arbets- och funktionsförmåga.

FFC förutsätter att de som arbetar inom plattformsekonomin klassas som arbetstagare

Arbetet med att utveckla socialskyddet har pågått intensivt på FFC hela året, och arbetet fortsätter fortfarande. En central utgångspunkt för reformarbetet har varit att fundera på hur socialskyddet fungerar när arbetet är ett uppdrag, nolltimmarsarbete, bemanningsarbete eller en egenanställning.

– Också den teknologiska utvecklingen och globaliseringen påverkar verksamhetsmiljön på arbetsplatserna, påpekar ordförande Jarkko Eloranta.

FFC har utrett problematiken kring plattformsarbete, så att facket ska kunna erbjuda tjänster och hjälp åt dem som arbetar inom plattformsekonomin.

– Många arbetstagare har svårt att förstå att när de klickar till sig ett uppdrag för ett matbudsföretag, blir de företagare och förlorar rätten till arbetslöshetsskydd för löntagare.

För att lösa den oklara situationen vill FFC att definitionen på ett anställningsförhållande preciseras så att den också omfattar arbete inom plattformsekonomin. Lagstiftningen bör utgå ifrån att en person är anställd, om vissa kännetecken på ett anställningsförhållande uppfylls. Det här skulle också hjälpa till att förtydliga socialskyddet för många ströjobbare.

FFC:s representantskap samlas på torsdagen och fredagen på Marina Congress Center i Helsingfors.

Jarkko Elorantas tal på FFC:s representantskapsmöte 22.11.2018 (på finska)

Läs mer om plattformsekonomin och utkomsten för snuttjobbare:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.