Långt ifrån alla som arbetar inom plattformsekonomin är företagare – I oklara fall borde man utgå från att personen arbetar som anställd

Olika digitala plattformar gör det lätt att beställa till exempel transport, städning eller hemkörning av mat. Men många av dem som utför arbetet befinner sig i en knepig situation, eftersom de ofta anses vara företagare trots att de borde vara löntagare. Fackcentralen FFC vill förbättra de här personernas ställning och föreslår därför att kriterierna för ett anställningsförhållande ska skärpas i lagstiftningen.
01.11.2018 14:11
LÖNTAGAREN
Matbud som jobbar för Foodora i Finland demonstrerade i september mot sänkta arvoden. Foto: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Varför arbetar FFC för dem som jobbar inom plattformsekonomin?

Många företag som är verksamma inom plattformsekonomin försöker driva igenom ett upplägg som går ut på att de inte är arbetsgivare utan att deras arbetstagare är företagare. På det här sättet kan företagen kringgå de skyldigheter och avgifter som hör till arbetsgivaransvaret. Det berättar Anu-Tuija Lehto som är jurist på Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC.

– Det här upplägget har gått hem, för till exempel Skatteförvaltningen har gett anvisningar om att den som utför arbetet kan klassas som företagare också när personen endast har en uppdragsgivare. Tidigare var det inte så här. Skatteförvaltningens tolkning av vem som är företagare och vem som är arbetstagare har luckrats upp, säger Anu-Tuija Lehto.

– Om skattemyndigheten skulle slå fast att det handlar om ett anställningsförhållande, så skulle man effektivt kunna åtgärda de problem som drabbar dem som arbetar inom plattformsekonomin.

Lagen är i princip entydig: en person som arbetar i en osjälvständig position är inte en företagare. Också inom plattformsekonomin är det fråga om ett anställningsförhållande om personens arbete övervakas och om personen inte har möjlighet att fritt prissätta sitt arbete på samma sätt som en företagare kan, och på det sättet inte har möjlighet att bli förmögnare.

– Om kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylls, är personerna arbetstagare, betonar Anu-Tuija Lehto.

Kriterierna för ett anställningsförhållande borde enligt FFC tolkas på ett sätt som förhindrar dumpning av villkoren för dem som arbetar i en osjälvständig position inom plattformsekonomin.

Vad gör FFC för att förbättra uppdragstagarnas position?

– Vi har föreslagit att kriterierna för ett anställningsförhållande ska skärpas, så att utgångsläget i oklara fall alltid skulle vara att den som utför arbetet är anställd. Företaget skulle sedan vara skyldigt att bevisa att personen arbetar som företagare.

Hur har andra reagerat på FFC:s förslag?

Enligt Anu-Tuija Lehto har det blivit betydligt lättare att tala om plattformsekonomin, när allt fler människor har egen erfarenhet av frågan.

– Alla förstår fortfarande inte riktigt vad plattformsekonomin innebär. De ser det endast som en teknologi, alltså en plattform, som man använder sig av för att arbeta. Men det finns också många som har börjat inse att man måste göra något åt de problem som plattformsekonomin medför.

En sak som bromsar upp arbetet med att förbättra situationen för dem som arbetar inom plattformsekonomin är enligt Anu-Tuija Lehto det faktum att Finland inte riktigt reagerar på de avgöranden som Europeiska unionens domstol gör. Till exempel har EU-domstolen konstaterat att arbetstidsdirektivet också ska tillämpas på osjälvständiga yrkesutövare. De har alltså rätt till semester och arbetstidsskydd.

Hur framskrider frågan?

Det största problemet är inte lagstiftningen, utan hur lagen tolkas. Trots det här måste också lagstiftningen ändras, för att situationen för dem som arbetar inom plattformsekonomin ska kunna förbättras, säger Anu-Tuija Lehto.

– Vår målsättning är att nästa regering ska skriva in det här i sitt regeringsprogram.

FFC försöker också påverka genom att sprida information om problemen inom plattformsekonomin i form av kampanjer, i sitt eget arbete och via medlemsförbunden. Många osjälvständiga företagare känner inte till sina rättigheter.

FFC har inom ramarna för projektet Möjligheternas tid (på finska) tittat närmare på bland annat arbetstagarnas ställning inom plattformsekonomin, samt utkomsten för ströjobbare och inhoppare.

Tror du att FFC:s målsättning blir verklighet?

Anu-Tuija Lehto anser att det är bra att inställningen till företagen inom plattformsekonomin har förändrats, och att man ställer större krav på företagen. Därför finns det skäl att hoppas att tolkningen av kriterierna för ett anställningsförhållande skulle skärpas under nästa regeringsperiod.

– Nu börjar folk förstå att den nuvarande situationen leder till att allt fler hamnar i en situation där de inte kan försörja sig på sitt arbete.

Veera Luoma-aho / Toimitus
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.