FFC och medlemsförbunden fortsätter med strejkerna

FFC:s styrelse fattade beslutet att strejkerna som utlystes i mars förlängs med en vecka. De fortsätter utan avbrott. FFC:s styrelse sammanträder efter påsken för att bedöma läget och behovet av fortsatta stridsåtgärder.
28.03. 09:01
FFC
Missnöjet med regeringens löntagarfientliga politik var stort när 13 000 personer hade samlats till demonstration på Senatstorget i Helsingfors torsdagen den 1 februari. Foto: Ilona Savitie och Sami Mäkinen.

– Vi har bett statsminister Petter Orpos regering att handla rättvist och rimligt. Regeringen lyssnar emellertid inte på organisationer som representerar arbetstagarna. Den avser fortfarande att uppnå ett flertal mål inom näringslivet som verkar negativt på arbetarna. En stor del av målen påverkar varken sysselsättningen eller balansen i de offentliga finanserna, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Enligt Eloranta är fackförbunden beredda att när som helst avbryta strejkerna, ifall regeringen visar förståelse för arbetarnas bekymmer.

Sammanlagt strejkar cirka 7 000 arbetstagare i Industrifacket, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt i Elektrikerförbundet.

Regeringen håller en hård linje och FFC har folkets stöd

– Regeringen är kallsinnig och ovillig att lyssna på vanliga människors bekymmer. Den första april träder de följande allvarliga nedskärningarna i socialskyddet i kraft. Genom dessa och andra nedskärningar ökar fattigdomen i Finland med 100 000 vuxna och 17 000 barn, konstaterar Eloranta.

Enligt Eloranta har regeringen Orpo-Purras hårda linje oroat arbetarna och deras intresseorganisationer. Socialskyddets nedskärningar hotar redan tvinga ett stort antal småinkomsttagare att flytta från sitt eget hem. Eloranta bedömer att många familjer nu inväntar rambudgetförhandlingarna med stor oro.

– Finländarna accepterar inte regeringen Orpo-Purras linje. I nuläget funderar många redan på frågan om rambudgetförhandlingarna kommer att innebära ännu mer stryk åt vanliga arbetstagare och de svagaste i samhället.

Utöver nedskärningarna i utkomststödet håller regeringen på att försvaga arbetarnas rättigheter genom metoder som försvagar avtalskulturen i Finland mer än någonsin tidigare.

– En inskränkning av strejkrätten innebär en inskränkning av arbetarnas möjligheter att eftersträva bättre arbetsvillkor. Utvidgandet av lokala avtal motsvarar taxireformen, men i arbetslivet; somliga arbetsplatser får usla löner och villkor. 7 000 arbetstagare strejkar för att hela samhället ska bli rättvisare, påpekar Eloranta.

Enligt en enkät 21.–26.3 som FFC beställde av Verian, accepterar 51 procent av finländarna FFC:s och medlemsförbundens strejker, som utlystes i protest mot regeringens försämringar i arbetslivet. 42 procent av de tillfrågade accepterade inte strejkerna och 7 procent kunde inte säga. Starkast är stödet bland unga, kvinnor och arbetstagare. Enkäten fick 2 500 svar.

– Vi har hela tiden fått ett starkt stöd av folket. Även om det bara är i vissa branscher som arbetstagarna strejkar, är detta hela FFC:s gemensamma ansträngning. Beslutet att fortsätta med stridsåtgärderna var enhälligt. Vi är alla tacksamma för strejkarnas insats. Vi stöder dem och deras fackförbund, säger Jarkko Eloranta.

Strejkerna och strejkgränserna uppdateras på FFC:s webbplats efter att fackförbunden meddelar om sina åtgärder.

Verians enkät 21.–26.3.2024 (pdf på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.