JHL ansluter sig till FFC:s förhandlingsmål

Styrelsen för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC har i dag preciserat sina förhandlingsmål för diskussionerna om en ny arbetsmarknadsmodell.
11.12.2023 13:04
FFC
JHL-medlemmar marscherade ut från sina arbetsplatser i Mellersta Finland den 4 oktober i protest mot regeringens politik. Foto: Ahti Ruoppila

– De förhandlingsmål som FFC godkände i november har kompletterats på JHL:s begäran. Det betyder att vi enhälligt står bakom målen. Nu har vi en bra grund att fortsätta ifrån, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

JHL:s tf. ordförande Håkan Ekström

I målen har man förtydligat förbundens självständiga beslutanderätt och förhandlingsrätt när det gäller de kollektivavtal som förbunden själva ingår. Dessutom har man i högre grad än tidigare betonat främjandet av lika lön för kvinnor och män. Håkan Ekström, som är tillfällig ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, är nöjd.

– De preciseringar som nu har gjorts beaktar på ett fint sätt JHL-medlemmarnas behov. Diskussionerna om dem var värdefulla och har lett till att förståelsen och samstämmigheten inom FFC har ökat. Vi deltog redan i de arbetsmarknadssamtal som fördes förra veckan som en del av FFC:s delegation, berättar Håkan Ekström.

FFC till statsminister Orpo: Vi är beredda att förhandla

– FFC är villig att inleda förhandlingar för att lösa situationen på arbetsmarknaden genast, om regeringen signalerar att den är beredd att beakta arbetstagarnas behov. Det är vad vi hoppas på, berättar Eloranta.

FFC:s medlemsförbund varslade förra veckan om villkorliga politiska stridsåtgärder. Stridsåtgärderna genomförs torsdagen den 14 december om regeringen inte gör det möjligt för löntagarorganisationerna att delta i verkliga förhandlingar.
 
– Arbetsmarknadsmodellen är en helhet. För att de här diskussionerna ska kunna övergå i förhandlingar måste man också beakta arbetstagarnas intressen i de frågor som är starkt kopplade till arbetsmarknadsmodellen. Regeringen måste avbryta beredningen av de nya nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa och när det gäller lagstiftningen om arbetsfred och lokala avtal måste man hitta lösningar som också tillfredsställer arbetstagarna.

FFC motsätter sig de onödiga försämringar i arbetslivet samt de orättvisa och i det rådande konjunkturläget olämpliga nedskärningar i den sociala tryggheten som regeringen Orpo-Purra planerar. Fackföreningsrörelsen anser att det finns en obalans i de skrivningar i regeringsprogrammet som gäller arbetslivet och att de inte beaktar arbetstagarsidans behov. FFC förutspår att intressebevakningsarbetet kommer att fortsätta etappvis under en lång tid, eftersom de många försämringar som ingår i regeringsprogrammet och som drabbar den arbetande befolkningen kommer att aktualiseras i tur och ordning.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.