Har du ett bra jobb? Testa dina arbetsförhållanden med FFC:s måttstock!

Med FFC:s måttstock på ett gott arbete kan vem som helst testa sina arbetsförhållanden och jämföra dem med över tusen andra arbetstagares upplevelser. Testet baserar på undersökningsdata som samlades in i början av 2020.
11.09.2020 11:11
FFC

I webbtestet som publicerats på svenska, finska och engelska mäts bland annat arbetssäkerheten, utkomsten och möjligheterna att påverka arbetet. Utifrån svaren visar testresultatet om den som svarar har bättre eller sämre arbetsförhållanden än genomsnittet.

Utöver den totala bedömningen innehåller testet en jämförelse med andra arbetsplatser utifrån tio olika faktorer.

Måttstocken på ett gott arbete finns på adressen testaatyoolosi.fi/sv. Den publicerades för första gången på FFC:s webbplats i februari 2015. Hittills har testet gjorts ungefär 9 000 gånger sammanlagt.

Måttstocken på ett gott arbete utvärderar arbetet på det individuella planet

Undersökningen Måttstock på ett gott arbete genomförs vartannat år och är en del av FFC:s arbetslivsbarometer. Med hjälp av måttstocken kan kvaliteten på arbetsförhållandena granskas med hänsyn till flera olika faktorer.

– I varje enkätomgång har man utan undantag svarat att arbetarskyddet och ett bra gäng på arbetsplatserna är de bästa sakerna i arbetet. Störst har oron varit för den hårda arbetstakten och brådskan, och för arbetets skadliga hälsoeffekter, sammanfattar FFC:s forskningsexpert Riitta Juntunen.

Enligt undersökningen har kvaliteten på det finländska arbetslivet utvecklats i positiv riktning på senare år och enligt de senaste resultaten har en dryg fjärdedel av FFC-anslutna arbetstagare bra eller ganska bra arbetsförhållanden. Men mycket kan ännu förbättras.

– Nästan en femtedel av dem som svarade uppgav att de fortsättningsvis hade dåliga eller ganska dåliga arbetsförhållanden. För att kvaliteten på arbetslivet ska bli bättre och fler ska få bra arbetsförhållanden krävs målmedvetna åtgärder, fastslår Riitta Juntunen.

Hon påminner om att Måttstocken på ett gott arbete utvärderar arbetet och arbetsplatsen ur individens synvinkel. Den mäter inte hur bra eller dålig hela arbetsplatsen är, och på samma arbetsplats kan det finnas både bra och dåliga arbeten.

FFC:s arbetslivsbarometer (på finska), som måttstocken grundar sig på, besvarades senast av 1 003 medlemmar i FFC-förbund i februari–mars 2020. Indexet Gute Arbeit, som tagits fram av den tyska fackcentralen DGB, fungerar som underlag för måttstocken.

Testa dina egna arbetsförhållanden på
testaatyoolosi.fi/sv

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.