FFC-kampanj påminner om att villkoren i arbetslivet avgörs genom förhandlingar

Fackcentralen FFC stöder medlemsförbundens förhandlingar om kollektivavtal på flera nivåer. Under den närmaste tiden kommer FFC att producera mycket material om varför förhandlingarna är så viktiga och hur de framskrider.
18.10.2021 14:12
FFC
Kampanjen Så var det avtalat kommer att synas på FFC:s webbplats och i sociala medier under hösten. Foto: FFC

Det är bråda tider på fackförbunden när det igen är dags att förhandla om kollektivavtal med arbetsgivarna. Förbunden gör allt de kan för att uppnå så bra avtal som möjligt. Vid förhandlingsborden tar parterna ställning till nivån på lönehöjningarna, men också flera viktiga sakfrågor, såsom förtroendemännens verksamhetsförutsättningar.

– Kollektivavtalet innehåller många förmåner som arbetstagarna ofta uppfattar som självklara och givna. Genom en kampanj vill vi påminna om att facket har åstadkommit de här förmånerna genom förhandlingar – och att förmånerna också kan förbättras eller i värsta fall försvinna genom förhandlingar, säger FFC:s arbetsmarknadschef Karoliina Huovila.

Genom kampanjen Så var det avtalat vill FFC påminna om att det inte bara är det egna förbundets förhandlingar som är viktiga med tanke på medlemmarnas anställningsvillkor. Det ligger i alla arbetstagares intresse att alla förbund uppnår bra förhandlingsresultat. Även om varje förbund förhandlar om sina egna avtal, så följer parterna alltid med intresse med vilka slutresultat grannarna uppnår. Den så kallade spelöppningen sätter nämligen ofta nivån för de andra uppgörelserna, speciellt när det gäller lönehöjningarna.

– I synnerhet under den pågående avtalsrörelsen försöker en del av arbetsgivarna utmana kollektivavtalens allmänt bindande verkan och sätta de befintliga strukturerna i gungning. Om arbetstagarnas ställning försämras i en bransch, finns en risk att därefter samma händer i andra branscher, påpekar Karoliina Huovila.

Ett syfte med kampanjen är också att lyfta fram de frågor som är viktiga med tanke på framtiden för avtalsmodellen.

– Nu gäller det för fackföreningsrörelsen att visa att vi kan trygga tillräckliga anställningsvillkor för alla våra medlemmar. Samtidigt är det säkert så att också lagstiftningen måste ses över för att vi ska kunna uppnå det här målet, säger Huovila.

Vi har samlat allt svenskspråkigt material med anknytning till kampanjen Så var det avtalat (på finska Se on sitten sovittu) på sidan www.sak.fi/sv/avtalat. Diskutera och dela materialet i sociala medier med hashtaggarna #såvardetavtalat #seonsittensovittu

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.