De kollektivavtal som fackförbunden förhandlar fram ger arbetstagarna många förmåner som inte finns inskrivna i lagen. Största delen av kollektivavtalen löper ut under hösten 2021 och våren 2022. Därför har fackförbunden nu börjat förhandla om nya kollektivavtal med arbetsgivarna.

"Bättre med en färdig bok" – Esa Salminens arbetsgivare vill fortsätta följa det branschvisa kollektivavtalet för teknologiindustrin
En stor fråga på arbetsmarknaden just nu är huruvida det kommer att finnas ett allmänt bindande kollektivavtal inom teknologiindustrin också i fortsättningen. Esa Salminens arbetsgivare har fattat sitt beslut – företaget vill fortsätta följa det branschvisa kollektivavtalet.

Facket förhandlar om villkoren i arbetslivet!

Visste du att många av de villkor och förmåner som vi ser som självklara, egentligen har åstadkommits av facket genom förhandlingar med arbetsgivarna? De här villkoren kan också förbättras eller i värsta fall försvinna genom förhandlingar. Se videon!

Du får också hjälp av de förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna

De förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna är en del av kollektivavtalsmodellen. De finns på arbetsplatsen för att se till att allt fungerar så som parterna har avtalat. Dessutom hjälper förtroendemannen de arbetstagare som hör till fackförbundet genom att driva deras interessen. Se videon (på finska)!

Vi tryggar rättvisa villkor också i fortsättningen!