Duunari-stipendin saajia koskevat ehdotukset jätettävä syyskuussa

SAK hakee kahta Duunari-stipendin saajaa vuodelle 2022. Stipendit myönnetään enintään 35-vuotiaille osaajille, jotka ovat omalla aktiivisuudellaan edesauttaneet duunariammattien ja ammattiyhdistystoiminnan arvostuksen nostamista nuorten keskuudessa. Ehdotuksia voi jättää syyskuun ajan.
Aika: 1.9. - 30.9.2022 Järjestäjä:
SAK

Jaettavat kaksi Duunari-stipendiä ovat molemmat arvoltaan 750 euron suuruisia. Stipendin saajaksi voi ehdottaa henkilöä, joka on

  • enintään 35-vuotias
  • SAK:laisen ammattiliiton jäsen
  • toiminut oman alansa arvostuksen nostamiseksi ja on näkyvällä tavalla ylpeä omasta ammatistaan
  • toiminut tai toimii aktiivisesti SAK:laisessa liittoperheessä ja sen eri tehtävissä tai opiskelijajärjestöissä tai on muutoin osoittanut yhteiskunnallista aktiivisuutta
  • edistänyt toimillaan ja esimerkillään ammatillista järjestäytymistä ja/tai uudistanut ay-liikkeen toimintatapoja.

Yllä mainittujen kriteereiden lisäksi valintatyöryhmä tarkastelee lopullisissa valintaesityksissään myös ikä-, sukupuoli- ja jäsenliittotaustoja. Valinnasta päättää SAK:n johtoryhmä.

Voit toimittaa vapaamuotoisen ehdotuksesi Duunari-stipendin saajaksi sähköpostilla tai postitse. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi, miten ehdotettu täyttää yllä olevat kriteerit. Itseäsi et voi ehdottaa stipendin saajaksi.

Ehdokkaiden haku alkaa 1.9. ja päättyy 30.9.2022 kello 12. Myös postitse lähetettävien ehdotuksien on oltava perillä syyskuun loppuun mennessä.

Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen jarjesto@sak.fi otsikolla ”Duunari-stipendi 2022” tai postitse osoitteeseen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Jussi Kukkola / Duunari-stipendi
PL 157
00531 Helsinki

Duunari-stipendit jaetaan SAK:n edustajiston kokouksessa 24.–25.11.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla osoitteesta jarjesto@sak.fi.