Lausuntopyyntö kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019–2023

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
12.04.2019 14:58

Valtiovarainministeriö
lausuntopalvelu.fi

VM151:00/2018

Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Konsepti on lähtökohdiltaan oikea. Kuvaus on kohtuullisen hyvä, mutta muutamat keskeiset asiat ovat jääneet joko kokonaan tai osittain huomiotta. Koko raportissa ei ole käsitelty työntekijöiden roolin muuttumista. Myös osaamiskysymys, niin kansalaisten kuin työntekijöidenkin osalta olisi ollut tarpeen pohtia syvällisemmin.

AuroraAI-toiminta 2019-2023

Hyvää on suunnitelman monipuolisuus. Tässä näkyy laaja ja monipuolinen suunnitteluun osallistuneiden määrä. Puhuttaessa yrityksistä, puhutaan myös yritysten henkilöstön toiminnasta. Olisi ollut tarpeen pohtia tätä ulottuvuutta muiden asioiden ohessa. Asian sivuuttaminen ei ole perusteltua. Mikäli valmisteluun olisi kutsuttu työmarkkinajärjestöjen edustajia, ilmiö olisi tullut huomioiduksi.

Organisaatioiden kytkeytyminen ja toimeenpanon tuki

Kuvattu muutos tarkoittaa myös muutoksia johtamisjärjestelmiin ja siten sillä on vaikutusta työntekijöiden arkeen. SAK on aina kiinnostunut ilmiöistä, joilla on työelämävaikutuksia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry