Kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskeva hallituksen esitys

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
09.08.2022 14:26

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/32496/2021

Kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta, joka lisäisi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitettavaksi tulevien yrityskauppojen määrää. Tarkoitus on ehkäistä yrityskauppoja, jotka voisivat johtaa markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan.

Ilmoitusvelvollisuuden alentaminen noin tuplaisi KKV:lle tehtävien yrityskauppailmoitusten määrän. Tämä lisää hallinnollista taakkaa sekä yrityksille että viranomaisille. Lisäkustannus on kuitenkin vain pieni murto-osa suhteessa arvioituihin kuluttajahyötyihin.

Varovaisesti arvioiden muutos johtaisi noin 50 miljoonan euron välittömiin kuluttajahyötyihin. Palkansaajat ovat merkittävä kuluttajajoukko, joten tällä on iso merkitys myös palkansaajajärjestön näkökulmasta.

Ehdotuksen hyödyt ylittävät sen kustannukset niin selvästi, että todennäköisesti suurempikin laajennus ilmoitettavien yrityskauppojen määrässä olisi yhteiskunnallisesti kannattava. Tämä esitys ei sisällä otto-oikeutta, jota KKV alun perin esitti osaksi keinovalikoimaansa.

Ehdotus on ehdottomasti oikeansuuntainen ja tarpeellinen. Sitä ei missään nimessä ole syytä vesittää, vaan pikemminkin voisi harkita vielä kunnianhimoisempaa tiukennusta yrityskauppavalvontaan.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry