Työtä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamista

SAK:n julkaisusarja 3/2019

Yhä useamman työntekijän työsopimus naamioidaan muuksi sopimusmuodoksi, kuten toimeksiannoksi ilman työsuhdetta. Näin on esimerkiksi alustataloudessa tai muissa työn teettämisen järjestelyissä, joissa työn teettäjä kiertää työnantajan velvoitteita ja joissa työn tekijällä ei ole työsuhdeturvaa eikä työterveyshuoltoa tai työsuojelua. Tällainen naamiointi on lopetettava! Asia olisi helppo ratkaista vain työsopimuslakia täydentämällä.