Työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus tasa-arvosuunnitelmista

23.03.2023 10:20

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmia koskien.

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön edustajien kanssa.

Ohjeistuksen laatiminen oli osa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa vuosille 2020–2023. Aiempi työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus asiasta oli vuodelta 2016.

Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
STTK
Valtion työmarkkinalaitos VTML