SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet

SAK on huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista ja kansainvälisen ilmastopolitiikan riittämättömyydestä. Suomen on tehtävä osansa yhdessä EU:n kanssa.

Lisätiedot
- Pia Björkbacka, kansainvälisten asioiden asiantuntija, 050 464 5342
- Lauri Muranen, elinkeinoasioiden päällikkö, 040 707 6637