SAK:n ehdotukset hallitusohjelman EU-linjauksiin ja Euroopan komission ohjelmaan

Julkaisusarja 4/2019

Suomella on heinäkuussa 2019 alkavalla EU-puheenjohtajakaudella erinomainen mahdollisuus edistää hyvää työelämää koko Eurooppaan. SAK tavoittelee muun muassa EU:n työsuojelusäännösten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista.

Työelämän uudistamisessa SAK pitää tärkeänä EU:n vähimmäislainsäädäntöä, joka estää esimerkiksi alustatyön tai nollatuntisopimusten kaltaisten turvattomien työnteon muotojen käyttämistä.