Raskaus- ja perhevapaasyrjintä – totta vai tarua?

Taustamateriaali raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä. Materiaalin ovat tuottaneet SAK, Akava, STTK, Mothers in Business MiB ry ja Monimuotoiset perheet

Taustamateriaalissa avataan sitä, mitä raskaus- ja perhevapaasyrjinnällä tarkoitetaan ja miten se ilmenee työelämässä. Materiaalissa on myös ehdotuksia lakimuutoksiksi sekä työpaikkojen hyviksi käytännöiksi, joiden avulla syrjintää voidaan ehkäistä.