Opas työterveyshuollon järjestämiseen

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille. Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden on tehtävä työterveysyhteistyötä, ja samalla työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. 

SAK:n opas kertoo tärkeimpiä tietoja työterveyshuollon järjestämisestä. Opas sopii esimerkiksi luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnantajille.