Ihmisoikeudet avoimemmin mukaan yritysvastuuraportteihin

SAK:n julkaisusarja 5/2016

SAK:n teettämä selvitys tarkastelee yhteiskuntavastuuraportointia kuudessa valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osaomistamassa yrityksessä. Julkaisu neuvoo myös, miten kansalaiset voivat analysoida itse oman työpaikkansa tai muun yrityksen yhteiskuntavastuuraportteja.