Henkinen kuormitus työpaikoilla

Julkaisusarja 1/2021

Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät aiheuttavat suomalaisilla työpaikoilla henkistä kuormitusta ja mitä työpaikoilla tehdään henkisen työhyvinvoinnin edistämisen eteen ja henkisen kuormituksen ehkäisemiseksi. Selvitys on toteutettu haastattelemalla 14:ää luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua SAK:laisilta aloilta. Osalla haastateltavista on molemmat roolit työpaikallaan. Tutkimukseen on pyritty löytämään mahdollisimman monipuolinen joukko haastateltavia eri toimialoilta.

Selvityksen perusteella on laadittu muistilista organisaatioille, kuinka on mahdollista ehkäistä psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä edistää henkistä työhyvinvointia työpaikoilla.