Roger Nynäs, JHL:s huvudförtroendeman i Nykarleby: "Det bästa är när man lyckas åstadkomma en förbättring för någon arbetstagare"

Lönefrågor och hur personalen ska orka i arbetet är några av de ärenden som finns på agendan för JHL:s huvudförtroendeman Roger Nynäs i Nykarleby. Sitt eget jobb på tekniska avdelningen beskriver Nynäs som omväxlande och intressant.
24.09.2018 13:56
LÖNTAGAREN
Till Roger Nynäs arbetsuppgifter hör bland annat skötsel av idrottens uteområden. Foto: Johannes Tervo

– Det bästa med förtroendemannauppdraget är när man lyckas åstadkomma en förbättring för någon arbetstagare, säger Roger Nynäs som är huvudförtroendeman för de anställda på Nykarleby stad som hör till Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Nynäs konstaterar att många av dem som kontaktar förtroendemannen har gått och grubblat på sina problem länge innan de ber om hjälp. Då gäller det för förtroendemannen att inte bara hjälpa till med att reda ut själva ärendet, utan att också kunna lyssna, diskutera och ge stöd.

– Det sämsta med förtroendemannauppdraget är om ett ärende inte slutar på det sätt som man har önskat, konstaterar Nynäs som har varit huvudförtroendeman i snart tre år och före det var vice huvudförtroendeman.

När han inte sköter förtroendemannauppdraget är Roger Nynäs arbetande förman inom trädgården och idrotten vid Nykarleby stad.

– Ett mer omväxlande arbete kan man inte ha, säger han.

Till hans och arbetskamraternas uppgifter hör bland annat skötsel av idrottens uteområden, lekparker, park- och grönområden samt simstränder. Just nu pågår arbetet med att städa bort blomrabatter och annat som hör sommaren till. Därefter börjar man förbereda nästa sommar.

Vintertid är den huvudsakliga arbetsuppgiften att fälla gårdsträd och röja på tomter som staden har arrenderat ut. Dessutom ingår en del snöplogning i arbetet.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får vara ute. Man kan inte jobba inom trädgården och idrotten om man inte trivs med att vara ute i alla väder.

"Om en person är borta blir det mer arbete för de andra"

En fråga som finns på agendan i Nykarleby, liksom i många andra kommuner, är sjukfrånvaron och hur man ska få den att minska. Roger Nynäs konstaterar att det finns många faktorer som påverkar sjukfrånvaron, men arbetsbelastningen är en.

– Det är allt mer jobb som ska göras av allt färre personer. Det är inte hållbart i längden. Inom tekniska avdelningen och på kök- och städsidan har vi svårt att få vikarier. Om en person är borta blir det mer arbete för de andra, säger Nynäs.

Han anser att ledningen borde göra upp färdiga listor över inhoppare som man kan ringa när någon blir sjuk. Så här funkar det redan för lärarna, så det borde gå att göra på samma sätt inom all verksamhet vid staden, påpekar Nynäs.

– Inom kök och städning har man också i övrigt en tuff arbetsmiljö, betonar han.

På huvudförtroendemannens agenda finns också lönefrågor. Staden är en stor arbetsgivare och Roger Nynäs påpekar att det är viktigt att jobba för att alla med lika krävande arbetsuppgifter ska få lika mycket i lön.

Just nu vill staden slå ihop löneutbetalningen så att alla anställda ska få lön samma dag. Nynäs påpekar att förändringen i synnerhet skulle drabba de timanställda, som idag får lön två gånger i månaden.

– Om reformen genomförs och man som timanställd jobbar extra som till exempel snödejour, så kan man bli tvungen att vänta en månad på övertidsersättningen.

Många sommarjobbare att handleda

Motorsågen är Roger Nynäs viktigaste arbetsredskap under vinterhalvåret. Foto: Johannes Tervo

Roger Nynäs har jobbat på Nykarleby stad i femton år – först som skogsarbetare, men efter hand med allt fler arbetsuppgifter. Innan han blev kommunalt anställd jobbade Nynäs i drygt tio år på Alholmens såg i Jakobstad.

Utöver Nynäs har trädgården och idrotten två andra arbetstagare på heltid, plus två säsongsarbetare under sommarhalvåret. Under sommaren har man dessutom flera skolungdomar på sommarjobb.

För Nynäs går en typisk arbetsdag under sommaren ut på att se till att allt arbete löper och att alla sommarjobbare har något att göra.

När det gäller sommarjobbarna har Roger Nynäs märkt en klar förändring under åren.

– Förr hade vi inga problem att hitta unga med traktorkörkort. Numera verkar också trädgårdarbete vara någonting nytt för dem. Det behövs mer handledning idag än för femton år sedan.

Jonny Smeds

Den här artikeln ingår i serien Röster i facket som publiceras i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev så kan du läsa fler intervjuer med fackligt aktiva från Svenskfinland! Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.