"Transmar hör säkert till de bättre arbetsgivarna i branschen" – Mats Nyström har lång erfarenhet som huvudförtroendeman på det åländska transportföretaget

Samarbetet med arbetsgivaren fungerar och arbetarskyddet har blivit bättre, men kommunikationen mellan företagets verksamhetsställen i Åland och fasta Finland är fortfarande en utmaning. Så sammanfattar huvudförtroendemannen Mats Nyström situationen på transportföretaget Transmar.
17.01.2023 07:07
LÖNTAGAREN
Mats Nyström jobbade tidigare som chaufför på Transmar, men bytte för några år sedan till kontorsjobb. Foto: Jonny Smeds

– Transmar har varit en stabil arbetsgivare. De är smidiga och lyssnar på vad man har att säga.

Det säger Mats Nyström som är huvudförtroendeman på Transmar, det största transport- och speditionsföretaget på Åland. Transmar sköter en betydande del av frakten till och från öriket och har terminaler i Mariehamn och Nådendal.

Nyström jobbar själv i Nådendal och har lång erfarenhet av posten som huvudförtroendeman på Transmar. Han har haft uppdraget i ungefär 15 år och fick igen förnyat förtroende vid årsskiftet. Han har varit fast anställd på Transmar i 21 år – och före det jobbade han där några somrar.

– Transmar hör säkert till de bättre arbetsgivarna i transportbranschen när det handlar om att följa kollektivavtalet. En sak som man nog också måste värdesätta är att man aldrig har behövt fråga efter lönen, utan den har alltid betalats i tid. Om det har funnits fel i lönen så har de rättats till, säger Nyström.

När det gäller villkoren inom transportbranschen som helhet är läget däremot inte lika positivt.

– Det är skrämmande att kollektivavtalets allmänt bindande verkan klingar tomt. Det finns inget beställaransvar. Man kan skriva tomma papper om att man följer kollektivavtalet, men det finns ingen som följer upp att man verkligen gör det. Det leder till att konkurrensen i branschen blir snedvriden, säger Nyström.

Arbetarskyddet är ett område där Mats Nyström upplever att det har skett stora förbättringar under hans tid på Transmar.

– Hela arbetarskyddskulturen har blivit bättre. Företaget har blivit mycket aktivare med att ta tag i saker. Man följer upp arbetarskyddet och gör de ändringar som behövs. Det handlar om många bäckar små. Till exempel att man får arbetskläder, skyddsskor och handskar enligt behov – det är inget onödigt bråkande om sådant.

Sadlade om från chaufförs- till kontorsjobb

Transmar har ungefär 120 anställda och av dessa jobbar ungefär 100 i de yrken som transportfacket AKT organiserar. Transmar har också en egen verkstad och till företaget hör därtill Ålands Renhållning som bland annat sköter sophämtningen på stora delar av Åland.

Transmars transporter mellan Åland och det finländska fastlandet sker huvudsakligen med M/S Fjärdvägen som trafikerar mellan Långnäs och Nådendal. Numera åker inte chaufförerna med på färjan, utan företaget har ungefär 30 chaufförer stationerade i Nådendal som sköter transporterna på fastlandssidan. De kör framför allt mellan Nådendal och huvudstadsregionen, där de flesta centrallagren finns.

Mats Nyström jobbade tidigare som chaufför och han säger att det var friheten, men samtidigt ansvaret, som var det bästa med jobbet. Men för tre år sedan blev Nyström av hälsoskäl tvungen att byta till kontorsjobb.

– Nu följer jag upp användandet av digitala fraktsedelssystem och fungerar som stöd för chaufförerna. Det är den tekniska nyfikenheten som gör jobbet intressant – och att man får försöka hänga med i svängarna med digitaliseringen.

Nyström upplever att det inte har varit speciellt svårt att lära sig de nya arbetsuppgifterna eftersom han har fått stöd av dem som har ansvarat för ibruktagandet av systemet inom företaget.

– Det har fungerat förvånansvärt bra. Det som har gjort saken lättare är att jag har fått vara med nästan ända sedan vi började ta i bruk de digitala systemen.

Styrelsemedlem i AKT:s åländska fackavdelning

Mats Nyström bor i Åbo, men är också medlem i styrelsen för Ålands transportarbetare, som organiserar de åländska medlemmarna inom Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT.

– Jag är med i styrelsen av praktiska orsaker, eftersom jag talar både svenska och finska. Som styrelsemedlem kan jag hjälpa till att föra saker vidare om det uppstår problem på andra arbetsplatser än Transmar, förklarar han.

Fackavdelningen har i dag 50–60 betalande medlemmar och en stor del av dem jobbar på Transmar. Men bland medlemmarna finns också anställda på bland annat bussbolagen.

Fackavdelningens nuvarande ordförande jobbar inte på Transmar, och det ser Mats Nyström som en positiv sak.

– Jag hoppas att tröskeln att komma med i verksamheten ska bli lägre också för dem som jobbar på andra företag än Transmar.

Kommunikationen är en utmaning

När Mats Nyström får frågan vad Transmar kunde bli bättre på, svarar han att kommunikation alltid är något man kan förbättra. Som huvudförtroendeman upplever Nyström att han får den information han behöver, men då är det ofta konfidentiellt. Ibland tycker han att det dröjer onödigt länge innan resten av personalen får veta vad som är på gång och varför.

– En utmaning som är typisk för företag med verksamhet på flera orter är ju också att få samarbetet mellan de olika avdelningarna att löpa bättre. Det är något vi hela tiden arbetar med, men det är svårt med tanke på att vi har vattnet emellan oss. Det finns olika utmaningar på olika sidor om Skiftet: På Åland är det tiden – Fjärdvägen kommer och Fjärdvägen går och allt ska hinna göras däremellan. För oss är det avstånden – vi har lång väg vart vi än ska.

Jonny Smeds

Den här artikeln ingår i serien Röster i facket som publiceras i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev så kan du läsa fler intervjuer med fackligt aktiva från Svenskfinland! Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.