Eric Häger är färsk huvudförtroendeman på Prevex i Nykarleby: "Visstidsanställningar leder till en försvagad vilja att engagera sig i facket"

Eric Häger är bekymrad över att det har blivit så vanligt med nolltimmarsavtal och visstidsanställningar. Osäkerheten i arbetslivet gör det svårare för unga att slå rot och samtidigt försvagas den fackliga organiseringen, säger Häger som är 29 år och huvudförtroendeman på Prevex i Nykarleby.
07.05.2019 13:00
LÖNTAGAREN
Eric Häger har varit huvudförtroendeman på Prevex i Nykarleby sedan årsskiftet. Foto: Jonny Smeds

– En sak som oroar mig i samhället är möjligheten till fastanställning och tillsvidarekontrakt. Företagen specialiserar sig på allt smalare produktutbud och större men färre kunder. Men samtidigt blir osäkerheten större och arbetstakten går upp och ner som en berg-och-dalbana. Då är företagen inte lika villiga att fastanställa personal.

Det säger Eric Häger som jobbar som maskinoperatör på Prevex, som tillverkar vattenlås i Nykarleby. Sedan årsskiftet är Häger huvudförtroendeman på sin arbetsplats.

– Också inom industrin har det blivit vanligare med säsongsarbetare som rings in när det blir bråttom, och som däremellan är tvungna att sitta hemma och vänta.

När företagen specialiserar sig måste också personalen göra det. Häger påpekar att det leder till att arbetslösa kan bli tvungna att flytta långa sträckor för att hitta ett jobb som motsvarar det egna kunnandet.

– Utvecklingen kan leda till att man saknar nätverk runt omkring sig. Man vågar kanske inte heller köpa bostad eller skaffa familj på grund av osäkerheten, säger Eric Häger.

Snuttjobben och osäkerheten innebär också en utmaning för den fackliga organiseringen.

– Visstidsanställningar leder till en försvagad vilja att engagera sig i facket. Många anser att de inte vill gå med i facket när de inte vet om de kommer att jobba kvar i samma bransch om ett halvår, konstaterar Häger.

Samtidigt är det genom att höra till facket man kan påverka villkoren i arbetslivet. Därför skulle det vara viktigt att också snuttjobbarna går med i facket för att försvara sina egna intressen.

Jobbade tidigare som väktare

Eric Häger har jobbat som maskinoperatör på Prevex i drygt två år. Företaget tillverkar vattenlås för kök och badrum, och produktionen går huvudsakligen på export. Prevex sysselsätter ungefär 80 arbetstagare i Nykarleby och har ett dotterbolag i Polen.

Häger bestämde sig för att ställa upp i valet av huvudförtroendeman eftersom han ser uppdraget som en möjlighet att påverka.

– Jag har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet från tiden då jag studerade till bildkonstnär vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Jag tänkte att det här skulle vara ett sätt att engagera mig igen, konstaterar han.

Häger blev aldrig färdig bildkonstnär, utan avbröt sina studier efter två år. I stället återvände han till sitt tidigare jobb inom den privata säkerhetsbranschen. Häger har jobbat som ordningsvakt i elva år och som väktare i fyra år. Under två somrar, i sammanlagt åtta månader, bodde han på Åland där han jobbade som sjukhusväktare.

Men familjen och flickvännen var kvar i Österbotten och det fick Häger att flytta hem. Han jobbade en kort tid på ett städföretag innan han fick jobb på Prevex. Han har ingen utbildning i branschen utan har lärt sig jobbet efterhand.

Problemlösning ger yrkesstolthet

Jobbet som maskinoperatör innebär att Eric Häger sköter formsprutningsmaskinerna där produkterna tillverkas. Han ser till att maskinerna fungerar som de ska, att det finns råmaterial vid maskinerna samt att det finns häckar, säckar eller papplådor att packa produkterna i. Produkterna förs sedan till lagret, och fortsätter oftast därifrån till förpackningslinjen.

En central del av jobbet är problemlösning om maskinerna inte fungerar som de ska. Till exempel kan det uppstå störningar när man byter till ett nytt parti råmaterial. En ny säck med material kan kräva andra inställningar än den föregående.

– Jobbet som maskinoperatör är i hög grad automatiserat och vi har flera robotar och aggregat som vi ansvarar för. Det här minskar arbetsbördan så länge maskinerna fungerar felfritt, men det finns fortfarande ett stort antal saker som kan gå fel. Då måste vi felsöka och försöka lösa problemet, säger Eric Häger.

Han anser att det bästa med jobbet är att det ger utmaningar och möjligheter att lösa utmaningarna.

– Man får yrkesstolthet när man lyckas lösa problemen och kan hålla igång maskinerna utan att behöva kalla på hjälp.

Arbetet sker i treskift, måndag till fredag. Man jobbar morgon i en vecka, kväll i en vecka och natt i en vecka. Eric Häger upplever att skiftarbetet är det sämsta med jobbet.

– Speciellt veckorna då man jobbar nattskift är långa.

Ska gå grundkursen för förtroendemän

Eric Häger anser att de första månaderna som huvudförtroendeman har gått bra. Han säger att samarbetet med ledningen har fungerat, men påpekar att det gäller att ta sig tid att gå runt och tala med arbetskamraterna.

Nästa steg är att gå Industrifackets svenskspråkiga grundkurs för förtroendemän som hålls den 13–17 maj i Helsingfors.

– Att kasta sig in i förtroendemannauppdraget utan tidigare erfarenhet har varit en utmaning. Trots att vi får bra stöd från Industrifacket, så har det varit tidskrävande att ringa runt eller ta reda på saker. Jag är övertygad om att jag kan använda mina förtroendemannatimmar effektivare efter grundkursen, säger Eric Häger.

Jonny Smeds

Den här artikeln ingår i serien Röster i facket som publiceras i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev så kan du läsa fler intervjuer med fackligt aktiva från Svenskfinland! Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.