Ja tack, jag vill prenumerera på Löntagarens nyhetsbrev


Nyhetsbrevet är gratis och skickas per e-post varannan vecka. I nyhetsbrevet kan du läsa senaste nytt om facket, arbetslivet och arbetsmiljön. Vi publicerar också regelbundet reportage och intervjuer med arbetstagare och fackligt aktiva i Svenskfinland. Nyhetsbrevet ges ut av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Det senaste nyhetsbrevet kan du läsa här!

Så här används uppgifterna om dig.