Katja Syvärinen blir vice ordförande för FFC:s styrelse – Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande

Filosofie magister Katja Syvärinen har utsetts till vice ordförande för FFC:s styrelse. Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande. FFC:s representantskap valde ordförandena på sitt möte i dag.
25.08.2020 12:50
FFC
Katja Syvärinen i FFC:s representantskapsmöte den 25.8.2020. Foto: Patrik Lindström

Katja Syvärinen har bred erfarenhet av strategisk kommunikation, utveckling av delaktighet och växelverkan samt samhälleligt beslutsfattande. Hon har senast arbetat som äldre rådgivare på kommunikationsbyrån Kaskas Media och konsultbyrån för regional utveckling MDI samt avlagt MBA-studier i servicedesign och affärsutveckling.

Tidigare har Syvärinen bland annat arbetat som projektchef i beredningen av vård- och landskapsreformen i Nyland och som områdesservicechef och direktör för sysselsättningstjänsterna vid Vanda stad.

Katja Syvärinen ser uppdraget som FFC:s vice ordförande som ett servicearbete gentemot medlemmarna och ett påverkansarbete gentemot arbetsgivarna, lagstiftarna och det övriga samhället.
 
– Att förbättra löntagarnas ställning och den höga organiseringsgraden samt att stärka fackförbundens förhandlingsposition är ödesfrågor för fackföreningsrörelsen. Ett jämlikt och rättvist arbetsliv måste försvaras varje dag. För det behöver vi skicklig intressebevakning och kommunikation samt en strategi som delaktiggör och inspirerar medlemmarna, säger Syvärinen.
 
Katja Syvärinen var riksdagsledamot för Vänsterförbundet åren 1999–2003. Dessutom har hon under en längre period varit ordförande för Vänsterförbundets partifullmäktige och vice ordförande för partiet.

Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande

Jarkko Eloranta och Annika Rönni-Sällinen i FFC:s representantskapsmöte den 25.8.2020. Foto: Patrik Lindström.

Representantmötet beslöt att Jarkko Eloranta fortsätter på ordförandeposten. Till utbildningen är Eloranta politices magister och han har en lång karriär inom fackföreningsrörelsen. Han har lett FFC sedan 2016.

Eloranta säger att FFC även i fortsättningen ska gå i spetsen för att förnya arbetslivet och se till arbetstagarnas ställning vid förnyelserna.

– Jag är tacksam och glad över förtroendet för mitt arbete. FFC är en betryggande och inflytelserik organisation att arbeta i, för ett jämlikt och rättvist arbetsliv och samhälle. Centralorganisationerna har en viktig, om än föränderlig roll i det finländska samhället.

Jarkko Eloranta och Katja Syvärinen utsågs enhälligt för perioden 2020–2024. 

Du kan följa direktsändningen från representantskapsmötet tisdag 25.8. kl. 9-15.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.