FFC premierade Jenni Matikainen från Villmanstrand och Krista Shepherdson från Helsingfors med Donarstipendiet

FFC har beviljat Donarstipendiet 2023 till lokalvårdaren Jenni Matikainen och produktionsarbetaren Krista Shepherdson. Stipendiet delas årligen ut till två unga yrkesproffs inom FFC:s branscher.
23.11.2023 13:08
FFC
Krista Shepherdson (till vänster) och Jenni Matikainen är mottagare av Donarstipendiet 2023.

Jenni Matikainen, som bor och jobbar i Villmanstrand, kom med i Industrifackets ungdomsverksamhet för fem år sedan. Hon har också deltagit i förbundets lokala verksamhet, besökt läroanstalter för att berätta om facklig verksamhet och deltagit i flera av fackförbundens gemensamma kampanjer. Matikainen har dessutom lärt sig facklig organisering, som innebär att man främjar samarbetet mellan fackförbundets medlemmar och aktiverar arbetstagarna på arbetsplatsen att förbättra arbetslivskvaliteten.

För några år sedan deltog Jenni Matikainen via Arbetarnas Bildningsförbund ABF i en internationell utbildning om globala frågor för unga fackligt aktiva (YGAB) i Sydafrika. Hon uppmuntrar unga att modigt delta i internationell facklig verksamhet.

– På kursen träffade jag många intressanta människor som gör ett viktigt arbete. Jag fick många goda vänner under de två veckorna. Kursen gav också en fantastisk möjlighet att bekanta sig med den lokala vardagen.

Krista Shepherdson jobbar vid ett kexpackeri och har deltagit i Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL:s ungdomsverksamhet i några år. Hon har ordnat olika evenemang för unga inom den egna fackavdelningen och för unga SEL-medlemmar i södra Finland. Dessutom har Shepherdson deltagit i planeringen av förbundets riksomfattande evenemang för unga.

På arbetsplatsen hör det också till Krista Shepherdsons uppgifter att visa runt nya arbetstagare i huset, introducera dem för andra arbetstagare och berätta om fackförbundets verksamhet.

– Det är viktigt att alla har likadana anställningsvillkor. Också på vår arbetsplats finns arbetstagare från många olika länder, med olika bakgrund och i olika åldrar. Jämställdhet och likabehandling är viktiga värden för mig, säger Shepherdson.

Både Jenni Matikainen och Krista Shepherdson är oroade över de försämringar av villkoren i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten som regeringen planerar.

– Försämringarna drabbar i synnerhet löntagare, arbetslösa, barnfamiljer och studerande. Det är skrämmande, men samtidigt får man hoppas att folk bättre förstår vad det handlar om, när man talar och lyfter fram de här frågorna. Folk märker att facket betyder att man gör saker tillsammans, konstaterar Jenni Matikainen.

Jenni Matikainen

  • 26-årig lokalvårdare
  • Yrkesexamen inom sågbranschen
  • Medlem i Industrifacket
  • Har varit avdelningsförtroendevald på sin tidigare arbetsplats samt ungdomsansvarig och styrelseledamot i den egna fackavdelningen

Krista Shepherdson

  • 27-årig produktionsarbetare
  • Två yrkesexamina (kock och processindustri)
  • Medlem i Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
  • Ungdomsansvarig för den egna fackavdelningen och SEL:s regionala verksamhet i södra Finland samt medlem i SEL:s ungdomssektion

Donarstipendiet delades nu ut för 16:e gången. Stipendiet är värt 750 euro per person och det beviljas unga yrkesproffs som är högst 35 år och som genom sin egen aktivitet har bidragit till att göra arbetstagaryrken och facklig verksamhet mer uppskattade bland unga. Stipendiemottagarna offentliggjordes vid FFC:s representantskapsmöte torsdagen den 23 november.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.