FFC:s representantskap: Nu behövs åtgärder som tryggar löntagarnas köpkraft

Oron över den försämrade köpkraften och den ökande fattigdomen bland löntagare var stor när FFC:s representantskap sammanträdde i Helsingfors. Medlemmarna i representantskapet gav Pappersförbundet rungande applåder, eftersom förbundet har kämpat för hela fackföreningsrörelsen genom sin långa strejk.
23.05.2022 13:03
LÖNTAGAREN
FFC:s representantskap sammanträdde i Helsingfors den 19 maj. Representantskapet är FFC:s högsta beslutande organ.

I den allmänna debatten på FFC:s representantskapsmöte lyfte Jyrki Levonen från Industrifacket fram den oro som många inom FFC:s branscher känner: inflationen ökar och när priserna stiger smälter samtidigt de lönehöjningar som parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om under våren.

– Den höga inflationen gör det svårt för många löntagare att försörja sig på sin lön. Om inget görs, står vi nu inför en ond cirkel, varnade han.

Ett sätt att bromsa utvecklingen som försämrar löntagarnas köpkraft skulle enligt Levonen vara att överföra en del av socialförsäkringsavgifterna från löntagarna till arbetsgivarna.

Förslaget har tidigare lagts fram av Industrifackets ordförande Riku Aalto i Helsingin Sanomat (på finska). Förslaget går ut på att de socialförsäkringsavgifter som förr betades av arbetsgivarna, men som i konkurrenskraftsavtalet år 2016 överfördes till löntagarna, i fortsättningen igen skulle betalas av arbetsgivarna. När avgifterna överfördes till löntagarna motiverades beslutet med att det stöder företagens konkurrenskraft.

– Nu kunde arbetsgivarna å sin sida stödja löntagarnas köpkraft.

Förslaget fick också stöd av många andra som talade på representantskapets möte.

Heidi Vättö från Byggnadsförbundet betonade att alla arbetstagare måste ha rätt till en tillräcklig utkomst och den trygghet det medför.

– FFC:s uppgift är att bekämpa fattigdom bland löntagare!

Servicefacket PAM hade också lagt fram ett förslag för representantskapet (på finska) om att på olika sätt bekämpa fattigdom bland löntagare.

Också Peter Sjökvist från Industrifacket oroade sig över inflationen och hur den påverkar speciellt låginkomsttagarna. Han välkomnade regeringens beslut att göra en extra indexhöjning av de sociala förmånerna samt förbättra resekostnadsavdraget. Samtidigt efterlyste han ytterligare åtgärder för att tackla de höjda bränslepriserna – dock så att åtgärderna inte ytterligare driver på inflationen.

– Möjligen kunde en tillfällig skattesänkning eller riktade stödåtgärder likt dem i Sverige vara en lösning, sa Sjökvist.

Bättre samordning vid förhandlingarna om kollektivavtal

Den utdragna tvisten mellan Pappersförbundet och skogskoncernen UPM tog slut för en månad sedan. Jouko Aitonurmi från Pappersförbundet konstaterade i sitt anförande på FFC:s representantskapsmöte att UPM inte ville förhandla utan diktera villkoren.

– Vår strejk pågick i 112 dagar. Vi skulle inte ha klarat oss utan en hög organisationsgrad och det stöd från de andra förbunden och centralorganisationen som vi fick i vår kamp. Tack så mycket för det!

Aitonurmi påpekade att arbetsgivaren förde en ideologisk kamp som kostade dem hundratals miljoner.

I många anföranden riktade medlemmarna i representantskapet kritik mot att arbetsgivarna över lag verkar sträva efter att skrota det finländska avtalssystemet. Det gör de bland annat genom att splittra förhandlingarna om kollektivavtal så att de förs på företagsnivå. Men samtidigt samordnar arbetsgivarna strikt sina förhandlingar, vilket leder till att det inte går att nå uppgörelser där man beaktar de skillnader och särskilda behov som finns i de olika branscherna.

– Vi måste svara på det här genom striktare samordning, gemensamma mål och solidaritet över förbundsgränserna, krävde Marika Ilola från Industrifacket.

Den svåra förhandlingssituationen inom kommunsektorn lyftes fram i några anföranden. Satu Lehtola från fackförbundet JHL konstaterade att kommunsektorn också dras med dåligt ledarskap. Enligt henne har motsättningarna ökat under de senaste åren.

– Arbetstagarnas möjligheter att påverka det egna arbetet är dåliga, men trots det kräver arbetsgivarna att arbetstagarna hela tiden ska flexa alltmer och ta större ansvar. Också de ständiga organisationsreformerna gör det svårare att orka.

Lehtola förundrade sig över arbetsgivarsidans påstående om att man inte skulle ha råd med löneförhöjningar inom kommunsektorn.

– Löntagarnas köpkraft måste tryggas inom alla branscher, inte bara inom vissa branscher.

"Sluta torka bordet med jämställdheten!"

Tuuli Elokannas från Servicefacket PAM talade i sitt anförande om reformen av familjeledigheterna som träder i kraft i augusti. Hon lyfte fram reformens betydelse för jämställdheten.

– Reformen förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och deras pensionsskydd, eftersom båda föräldrarna får lika mycket ledighet. En förutsättning är ändå att papporna utnyttjar hela sin andel.

Enligt Elokannas skulle pappornas användning av familjeledigheterna öka om man i kollektivavtalen avtalar om att papporna har rätt till tre månaders betald familjeledighet. Det har redan mammorna i många branscher.

– Det här verkar ändå inte smaka för arbetsgivarna. Inom PAM har vi föreslagit det här, men vi får inte gehör för förslaget. Mitt budskap är: Arbetsgivarna måste sluta torka bordet med jämställdheten!

Läs också sammandraget av FFC-ordförande Jarkko Elorantas tal på representantskapsmötet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.