FFC:s Eloranta på representantskapets möte: Nu är det arbetsgivarnas tur att visa solidaritet med löntagarna

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta föreslår ett köpkraftsavtal där arbetsgivarna skulle åta sig att betala en större del av lönebikostnaderna på samma sätt som arbetstagarsidan gjorde i konkurrenskraftsavtalet.
24.11.2022 10:37
FFC
Jarkko Eloranta på FFC:s representantskapsmöte.

De snabbt stigande energi- och matpriserna, den höga inflationen och de stigande räntorna har försvårat livet för många löntagare och deras familjer.

– FFC har föreslagit att man ska ingå ett så kallat köpkraftsavtal där man avtalar om att sänka löntagarnas lönebikostnader och överföra kostnaderna till arbetsgivarna. Eftersom det inte gäller löner kunde centralorganisationerna på arbetsmarknaden komma överens om det här. Fackförbunden skulle fortfarande avtala om sina egna kollektivavtalsuppgörelser som normalt, föreslog Jarkko Eloranta när FFC:s representantskap sammanträdde i Helsingfors på torsdagen.

Genom att överföra lönebikostnaderna från löntagarna till arbetsgivarna kunde man underlätta de svåra förhandlingarna om löneförhöjningar, alltså lindra löneförhöjningstrycket. Eloranta anser att arbetsgivarna nu borde komma löntagarna till mötes när det gäller lönebikostnaderna, eftersom löntagarna hjälpte arbetsgivarna genom det så kallade konkurrenskraftsavtalet 2016.

FFC:s ordförande är bekymrad över hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider inom de olika branscherna.

– Arbetsgivarsidan avstod från den mer centraliserade avtalsmodellen och motiverade det med branschspecifika behov. Nu när man kunde ingå branschspecifika avtal, vågar arbetsgivarna ändå inte nå uppgörelser. Ärligt talat gömmer sig arbetsgivarna bakom varandra, säger Eloranta.

Enligt honom strävar arbetsgivarna efter att genomföra en förhandlingsmodell som är ännu mindre flexibel än de centraliserade löneuppgörelserna som de så skyr. Men också i de centraliserade uppgörelserna anpassades löneförhöjningsmånen enligt exportens konkurrenskraft.

Eloranta påminner om att den finländska fackföreningsrörelsen fortfarande är så stark att den inte kan förbises. Det här är inget man kan tvinga fram, vare sig vid arbetsmarknadsborden eller inom politiken.

– Finland står inför många utmaningar. Jag tror inte att någon vill att det ska krisa till sig på arbetsmarknaden just nu. Problemen skulle leda till att folk samlas på torgen för att demonstrera och att samhället mer eller mindre stannar upp.

FFC förbereder sig för riksdagsvalet på många sätt. Som FFC:s främsta mål inför riksdagsvalet lyfter Eloranta fram ett jämlikt avtalande och ett arbetsliv som är rättvist för alla.

– När man ser på vad som händer på arbetsmarknaden i dag finns det mycket att förbättra när det gäller de här frågorna, konstaterar Eloranta.

Läs hela Jarkko Elorantas tal på FFC:s representantskapsmöte (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.