Finlands trafikflygarförbund SLL ansöker om medlemskap i FFC

Finlands trafikflygarförbund SLL, som ansvarar för intressebevakningen för Finnairs piloter, har ansökt om medlemskap i fackcentralen FFC. FFC:s styrelse fattar beslut om medlemskap den 12 april.
26.03.2021 10:06
FFC
Pilotfacket SLL representerar Finnairs piloter och har en organiseringsgrad på nästan 97 procent. Foto: Roni Rekomaa Lehtikuva

Genom att bli medlem i FFC vill SLL stärka ställningen för Finnairs piloters inom intressebevakningen och kollektivavtalsförhandlingarna. Medlemskap i FFC ger SLL nya kanaler för att påverka behandlingen av samhälleliga frågor som gäller luftfartsbranschen. Samtidigt erbjuder FFC ett starkt samarbetsnätverk framför allt bland fackförbunden inom transport-, logistik- och luftfartsbranschen.

– Till samarbetet mellan fackförbunden vill SLL bidra med sin specialkompetens inom intressebevakningen inom luftfarten, och delta arbetet med att lösa de intressebevakningsproblem som är gemensamma för alla förbund. Till FFC medför SLL dessutom tiotals års erfarenhet av företagsspecifika och lokala avtal, berättar Pekka Erkama som är ordförande för SLL.

FFC är nöjd med att intresset för FFC:s intressebevakning är starkt. SLL:s medlemskap kompletterar transportsektorn inom FFC så att den i ännu högre grad omfattar också luften och inte bara land och hav.

– FFC är en rörelse som driver intressena för dem som arbetar. För oss har det alltid varit viktigt att erbjuda konkret intressebevakning. Det är fint att Finnairs trafikflygare upplever att vi kan erbjuda deras medlemmar mervärde, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eftersom verksamhetsfältet inom luftfartsbranschen är globalt har SLL gedigen kompetens och lång erfarenhet av internationellt samarbete mellan pilotorganisationer. Viktiga teman för förbundet är att stödja och främja den inhemska flygtrafikens livskraft samt att bevara de finländska jobben och den finländska specialkompetensen i en bransch som är av stor betydelse för samhället.

Finlands trafikflygarförbund (Suomen Liikennelentäjäliitto SLL) är en intressebevakningsorganiation som grundades 1949. SLL har till uppgift att som lokal avtalspart ansvara för intressebevakningen och kollektivavtalsförhandlingarna för Finnairs trafikflygare. Föreningen har ungefär 1400 medlemmar, av vilka drygt 900 är aktiva piloter. SLL:s organiseringsgrad är nästan 97 procent.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.