FFC:s nya sakkunnigläkare Riitta Työläjärvi: "Det är viktigt att värna om samarbetsandan"

Medicine licentiat Riitta Työläjärvi är fackcentralen FFC:s nya sakkunnigläkare. Hon tillträdde i början av januari och ansvarar för beredningen av frågor som gäller arbetarskydd, arbetshälsa och arbetsförmåga.
11.01.2021 10:32
FFC
Riitta Työläjärvi säger att hon alltid har varit något av en "världsförbättrare". Det har styrt hennes yrkesval och vilka uppdrag hon har tagit sig an.

Riitta Työläjärvi har lång erfarenhet av organisationsarbete och intressebevakning. Till FFC kom hon från den fackliga centralorganisation för tjänstemän STTK, där hon var social- och hälsopolitisk expert samt sakkunnigläkare.

Työläjärvi betonar att det är viktigt att samarbetet inom frågor som gäller arbetshälsa och arbetstagarnas välfärd fungerar, både mellan organisationerna på arbetsmarknaden och på arbetsplatsnivå.

– Jag upplever att samarbetet fungerar bra inom det här området och att det kanske är lättare att hitta en gemensam melodi här, än inom många andra arbetsmarknadsfrågor. Det är viktigt att värna om samarbetsandan.

Riitta Työläjärvi berättar att hon alltid har varit något av en "världsförbättrare". Det fick henne att studera till läkare och att senare åta sig uppdrag inom biståndssamarbete och löntagarrörelsen.

Työläjärvi har bland annat varit med om att planera primärvården i Nicaragua och utbilda arbetstagare i branschen. Senare jobbade hon som specialsakkunnig inom hälsovård och jämställdhet vid Finlands ambassad i Nicaragua.

Coronaviruset har synliggjort arbetarskyddsfullmäktiges viktiga uppdrag

Riitta Työläjärvi beskriver år 2020 som ett på många sätt speciellt år. Den globala coronaviruspandemin har på ett handgripligt sätt synliggjort sambandet mellan hälsa, välfärd och ekonomi.

– Vi måste se till att alla de här aspekterna är i skick, så att sysselsättningen hålls på en hög nivå, välfärdsstaten fungerar och vi kan producera de social- och hälsovårdstjänster som behövs. 

Det gångna året har också synliggjort det viktiga arbete som arbetarskyddsfullmäktige gör, och lyft fram betydelsen av fungerande lagstiftning samt god praxis och fungerande samarbete på arbetsplatserna.

– Jag lyfter på hatten för det arbete som arbetarskyddsfullmäktige gör. De förtjänar allt det stöd vi kan ge dem.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.