Marko Piirainen har utsetts till direktör och medlem i ledningsgruppen på FFC

Styrelsen för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC har i dag utnämnt Marko Piirainen (45) till direktör för organisationens administrationsavdelning samt medlem i ledningsgruppen. Piirainen tillträder den 1 april och övergår till uppgiften från posten som ordförande för Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT.
01.03.2021 10:37
FFC
Marko Piirainen. Foto: AKT

Marko Piirainen har gedigen erfarenhet av intressebevakningsuppgifter inom fackföreningsrörelsen. Han har tidigare arbetat bland annat som ekonomi- och personalchef samt arbetarskyddschef vid AKT (1998–2010) samt som förvaltningsdirektör vid Arbetarnas Bildningsförbund ABF (2010–2012). Sedan november 2012 har Piirainen varit ordförande för AKT.

Marko Piirainen har varit medlem i FFC:s styrelse och arbetsutskott sedan december 2012.

Piirainen har också erfarenhet av internationell intressebevakning inom transportbranschen på nordisk (NTF), europeisk (ETF) och global (ITF) nivå. Han har varit styrelsemedlem i alla ovannämnda organisationer.

Marko Piirainen blivit bekant med solidaritetsarbete som medlem i styrelsen för fackets solidaritetscentral SASK. Han är också ordförande för Federationen för transportbranschens fackförbund KAF, som består av de finländska löntagarcentralorganisationernas förbund inom transportbranschen.

FFC:s administrationsavdelning har till uppgift att säkerställa goda verksamhets- och arbetsmöjligheter för administrationen, organisationen och personalen. Ansvarsområden är planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, organisering av den strategiska planeringen, personalpolitik, placeringsverksamhet, ekonomi- och löneadministration, informationsadministration samt kontorstjänster.

– Det är inspirerande att övergå till att jobba på FFC. Organisationen har byggts upp på en stark grund och är den överlägset största intressebevakaren och samhällspåverkaren för löntagarna i Finland. Organisationen har mycket expertis och kunnande av toppklass, konstaterar Marko Piirainen.

Han vill tacka AKT:s medlemmar, samt dem som är aktiva inom fackavdelningarna, hör till förbundets beslutande organ och är anställda på förbundet, för de gemensamma stunder som han har fått uppleva under mer än 20 år i olika uppgifter.

– Marko har stark kompetens och bakgrund inom bland annat ekonomi- och förvaltningsuppgifter, ett omfattande samhälleligt nätverk samt lång chefs- och ledarerfarenhet. Dessutom stärker han FFC:s ledningsgrupps kunnande inom transportbranschen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Som tf ordförande för AKT från den 1 april tillträder förbundets första vice ordförande Pekka Lehtonen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.