FFC:s representantskaps hälsningar till Ständerhuset: Skrota aktiveringsmodellen och sätt yrkesutbildningen i skick

Att främja sysselsättningen är ett viktigt mål under den kommande regeringsperioden. Sysselsättningen får ändå inte användas som förevändning för att pruta på anställningsvillkoren eller skyddet för de arbetslösa, betonar FFC:s representantskap i sin resolution.
17.05.2019 11:30
FFC
FFC:s representantskap samlades i Helsingfors på torsdagen och fredagen.

Representantskapet anser att det är klart att aktiveringsmodellen måste avskaffas.

– De arbetslösa aktiveras inte att söka jobb eller delta i service genom att man gör nedskärningar i utkomstskyddet. Aktiveringsmodellen har skurit ner förmånen för i synnerhet äldre arbetslösa och personer som får inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar. De här följderna har FFC hela tiden varnat för.

När socialskyddet förnyas hoppas representantskapet också att arbetslöshetsskyddet och servicen för arbetslösa ska förnyas så att de bildar en helhet som är lätt att förstå och stöder sysselsättningen.

Under kommande regeringsperiod behövs satsningar på en högklassig småbarnspedagogik. Det behövs också mer närundervisning i samband med yrkesstudierna, konstaterar representantskapet.

Representantskapet anser att staten har misslyckats grovt i sin ägarpolitik, i synnerhet i de branscher som sätts på prov på grund av digitaliseringen.

– Posti, som till 100 procent ägs av staten, har målmedvetet försämrat anställningsvillkoren i stället för att staten som ägare skulle ha luckrat upp avkastningskraven eller tänkt på hur man kan stöda arbetstagarna i de branscher som är föremål för omställningen. FFC fördömer all den avtalsshopping som arbetsgivarna idkar.

Representantskapet uppmanar löntagarna att rösta i Europaparlamentsvalet och ger sin röst åt de kandidater som vill bygga ett socialt mer rättvist Europa.

Resolution från FFC:s representantskap:

Skriande behov av förtroende på arbetsmarknaden och i politiken

Att främja sysselsättningen är ett viktigt mål under den kommande regeringsperioden. Sysselsättningen får ändå inte användas som förevändning för att pruta på anställningsvillkoren eller skyddet för de arbetslösa.

Den förra regeringen slog sönder förtroendet på arbetsmarknaden och misslyckades i sin ägarpolitik. Ett exempel är Posti, som är verksamt inom de branscher som är föremål för den digitala omställningen. Posti ägs till 100 procent av staten och har målmedvetet försämrat anställningsvillkoren, i stället för att staten som ägare skulle ha luckrat upp avkastningskraven eller tänkt på hur man kan stöda arbetstagarna i de branscher som är föremål för omställningen. FFC fördömer all den avtalsshopping som arbetsgivarna idkar.

Aktiveringsmodellen, som klämmer åt de arbetslösa, måste avskaffas. De arbetslösa aktiveras inte att söka jobb eller delta i service genom att man gör nedskärningar i utkomstskyddet. Aktiveringsmodellen har skurit ner förmånen för i synnerhet äldre arbetslösa och personer som får inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar. De här följderna har FFC hela tiden varnat för. När socialskyddet reformeras måste också arbetslöshetsskyddet och servicen för arbetslösa förnyas, så att de bildar en helhet som är lätt att förstå och stöder sysselsättningen.

Receptet för en högre sysselsättningsgrad består av förbättringar av omställningsskyddet samt åtgärder som stöder orken i arbetslivet, arbetshälsan och arbetstagarnas kunnande. En högklassig småbarnspedagogik och mer närundervisning för de unga i yrkesstudierna säkerställer på lång sikt en smidig övergång till arbetslivet. Vi har inte råd att förlora en enda generation i arbetslivet.

Arbetstagarnas möjligheter att påverka det egna arbetet måste utökas. Bara på det sättet kan vi förlänga tiden i arbetslivet. Arbetsgivarnas attityder och verksamhetssätt måste ändras. För att värna om personalens kunnande och välmående krävs bättre möjligheter att delta i utbildning under tiden i arbetslivet.

En ambitiös klimatpolitik kräver handlingar också i arbetslivet. Arbetstagarna spelar en central roll när omställningen i en mer hållbar riktning sker på byggarbetsplatser samt inom servicebranscherna, förvaltningen och industrin. Det är ändå viktigt arbetstagarna upplever att klimatpolitiken är socialt rättvis och skapar nya jobb.

Löntagarrörelsens uppgift är att bygga och försvara ett gott och rättvist arbetsliv i hela Europa. I stället för social dumpning behöver vi starkare skydd för arbetstagarna. Europaparlamentet har under den gångna valperioden förbättrat ställningen för utstationerade arbetstagare och har begränsat användningen av nolltimmarsavtal. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Därför är det viktigt att löntagarna röstar i Europaparlamentsvalet och ger sin röst åt de kandidater som vill bygga ett socialt mer rättvist Europa.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.