FFC:s representantskap: Arbetslagstiftningen som möjliggör avtalsshopping måste ändras redan under den här regeringsperioden

FFC:s representantskap fördömer de kraftiga försämringar av anställningsvillkoren som arbetsgivarna föreslår under den pågående avtalsrörelsen. Det är tydligt att arbetsgivaren strävar efter att skrota såväl de finländska anställningsvillkoren som den finländska arbetsmarknadsmodellen, konstaterar representantskapet i sin resolution.
22.11.2019 13:17
FFC
FFC:s representantskap samlades i Helsingfors. Foto: Patrik Lindström

Representantskapet betonar att varje arbetstagare måste ha rätt till en tillräcklig lön.

– Det måste bli ett slut på gratisarbete. Vårt krav är att vi ska bli av med timmarna från konkurrenskraftsavtalet i våra avtal.

Representantskapet kräver att man redan under den här regeringsperioden ingriper i den arbetslagstiftning som gör det möjligt för arbetsgivarna att avtalsshoppa, och att man gör de lagändringar som krävs för att bli av med fenomenet som är orättvist för arbetstagarna.

Representantskapet betonar att arbetslöshetsskyddet ska sporra till arbete och utbildning, och att FFC inte godkänner att arbetslöshetsskyddet graderas.

I stället för att använda piska måste man nu fokusera på att trygga utkomsten och förbättra den personliga handledningen för de arbetslösa.

Resolution från FFC:s representantskap

Tillsammans mot försämrade anställningsvillkor

Den pågående avtalsrörelsen har fått en stormig start när arbetsgivarna har föreslagit kraftiga försämringar vid de olika bord där man förhandlar om kollektivavtal. Det här har lett till att flera strejker och övertidsförbud pågår i vårt land, när det har gått mindre än en månad sedan de första avtalen löpte ut. Det är tydligt att arbetsgivaren strävar efter att skrota såväl de finländska anställningsvillkoren som den finländska arbetsmarknadsmodellen.

Varje arbetstagare måste ha rätt till en tillräcklig lön. Fackföreningsrörelsens grunduppgift är att garantera alla en utkomst som möjliggör ett normalt liv. Också arbetstagarna har rätt till sin andel av den förbättrade ekonomiska situationen, och det måste bli ett slut på gratisarbete. Vårt krav är att vi ska bli av med timmarna från konkurrenskraftsavtalet i våra avtal.

FFC har haft utmaningar med att främja sina avtalspolitiska mål, och det har bidragit till att öppna upp för shopping med anställningsvillkoren. Inom flera branscher strävar arbetsgivaren efter att flytta över arbetstagare till billigare kollektivavtal. Det här måste vi sätta stopp för, vid behov också med hårda tag. Nu om någonsin måste samarbetet mellan förbunden vara starkt.

Bäst förhindrar vi avtalsshopping genom samarbete och inbördes förtroende. FFC:s representantskap kräver att man redan under den här regeringsperioden ingriper i den arbetslagstiftning som möjliggör avtalsshopping, och gör de ändringar som krävs för att det här orättvisa fenomenet ska förpassas till historien. 

Att avskaffa aktiveringsmodellen är en förnuftig lösning av regeringen. Vårt gemensamma budskap på torget till såväl politikerna som den breda offentligheten har äntligen hörts och förståtts. Här kan vi säga att vi har lyckats. Det är ingen som kommer att sakna modellen som har utarmat utkomsten för dem som är arbetslösa. 

Det ligger i allas intresse att främja sysselsättningen och det har också FFC förbundit sig till. Att skära ner utkomsten för arbetslösa ökar inte sysselsättningen. FFC har motsatt sig och motsätter sig fortfarande en gradering av arbetslöshetsskyddet. Det måste bli ett slut på att plåga de arbetslösa som har det sämst ställt. 

Arbetslöshetsskyddet ska sporra till arbete och utbildning. Genom att stödja de arbetslösa att utveckla sitt kunnande kan vi uppnå mer långvariga resultat än genom att skära ner skyddet. I stället för att använda piska måste man nu fokusera på att trygga utkomsten och förbättra den personliga handledningen för de arbetslösa.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.